nedeľa, 03 marec 2013 00:00

Zimný festival kultúry priniesol netradičné tanečné predstavenie

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Zimný festival kultúry priniesol netradičné tanečné predstavenie Zimný festival kultúry priniesol netradičné tanečné predstavenie

V piatok,  22. februára 2013 sa v priestoroch DEEP DANCE CENTRA na Ľadovni uskutočnil Večer tanca. Tento netradičný program - tematicky zameraný na tanec bol súčasťou zimného festivalu kultúry s príznačným názvom Zimomriavky.

Zimomriavky - DEEP DANCE CENTER 2013

Tanec sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu. Tanec je vyjadrením pocitov či nápadov tanečníka, ale aj vyjadruje nejaký príbeh, myšlienku, pointou“, týmito slovami začala prednášku s tanečnou tematikou moderátorka podujatia. Súčasťou netradičného podujatia boli okrem priamych ukážok aj teoretické prednášky o jednotlivých tanečných štýloch. Po krátkom úvode zameranom na vznik a históriu tanca prišla na rad klasifikácia jednotlivých tanečných štýlov. Návštevníci tematického večera sa dozvedeli zaujímavé fakty z histórie tanca. Napríklad, že tanečný štýl disco vznikol v afro-americkej komunite na konci 60. rokov a že prvé zmienky o ľudovom tanci boli už v 6. storočí zo slovanských vetiev pri rôznych oslavách a rituáloch.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn