štvrtok, 17 november 2016 01:02

Podporte komunitný projekt v Martine, hlasovanie prebieha do 20. novembra

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Podporte komunitný projekt v Martine, hlasovanie prebieha do 20. novembra Podporte komunitný projekt v Martine, hlasovanie prebieha do 20. novembra

Práve v týchto dňoch môžete hlasovať za grant na projekt kompostovania v Martinskej mestskej časti Košúty, už ste o ňom počuli? KOM KOM kompostuj s nami. Nadácia VÚB, 48 projektov z celého Slovenska, no iba jeden z Martina. Hlasuje sa do 20. novembra. Aký je význam tohto projektu a čo vlastne znamená pre obyvateľov Martina nám prezradil Ivan Kohút, autor, ktorý ho vymyslel počas štúdia v USA.

Zámerom projektu KOM KOM je vytvoriť možnosti separovania a kompostovania bioodpadu na sídlisku Košúty v Martine a to postavením 10 kompostérov pre obyvateľov panelákov, ktorých umiestnenie bude predmetom debaty s obyvateľmi sídliska. Tí, ak nemajú záhradku, svoj bio odpad doteraz vkladali do komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke Martin – Kalnô. Skládkovanie je najnefektívnejší  spôsob, ako s takýmto odpadom nakladať, pretože zbytočne zaberá pôdu a vzniká z neho aj jeden z nebezpečných skleníkových plynov - metán. "Tomu by sme radi predišli práve vytvorením priestoru a infraštruktúry na tvorbu kompostu a príležitosti pre jeho následné využitie, buď pre vlastné potreby obyvateľov alebo na údržbu verejnej zelene," vysvetľuje autor projektu Ivan Kohút.

 

"Financie z grantu budú použité napríklad na kúpu dreveného materiálu, propagačných materiálov, pletiva, zámok, pántov, petlíc, farieb, náradia a ďalšieho spotrebného materiálu. Osadenie kompostérov a začatie procesu kompostovania je naplánované na apríl roku 2017. Projektom tiež prispejete k dosiahnutiu cieľov EÚ týkajúcich sa odpadového hospodárstva," dopĺňa Juraj Marček, predseda združenia Premena - Spolupráca v Turci.

Ako môžete pomôcť k získaniu grantu na projekt?

 

Hlasovaním cez web https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ do 20. novembra 2016. "Presné informácie ako a čo kompostovať sa ľudia dozvedia cez pripravovanú stránku a informačné tabule pri kompostéroch. Zapojiť chceme najmä domácich cez komunitné stretnutie pod panelákmi v Košútoch. Pripravíme podujatie s občerstvením a hudbou, kde oboznámime ľudí so zámerom a získame ich spätnú väzbu. Dôležité je pre nás zapájanie verejnosti, ktorej sa to týka. Pripravili sme anketu, ktorá nám poskytne široké spektrum názorov na náš projekt a predíde prípadným nedorozumeniam. Plánujeme tiež súťaž pre základné školy o vymyslenie loga a pre stredné školy o vytvorenie motivačného a informačného videa o kompostovaní," dopĺňa Ivan Kohút.

Čo prinesie projekt mestskej časti Košúty?

 

Možnosť reálne separovať biologicky rozložiteľný odpad, získať informácie o životnom prostredí a výhodách kompostovania a získať zdroj kvalitnej zeminy pre seba či zeleň na sídlisku. V Košútoch sa nachádza aj spoločnosť ECCO Slovakia, ktorá podporuje viaceré komunitné a regionálne projekty. HR riaditeľ spoločnosti, Petr Milan považuje tento projekt za unikátny a veľmi kvalitne napísaný. "Páči sa mi zapojenie verejnosti, jednotlivcov, rodín, škôl, drobných prevádzok, podnikateľov ale aj veľkých firiem. Projekt vynikajúco popisuje problém sučasného spôsobu života a ponúka praktické a funkčné riešenie. Združenie Premena - Spolupráca v Turci, ktoré projekt zastrešuje, má na konte viaceré aktivity ako napríklad Martinské Dožinky či Hybaj hrabať, preto verím, že aj projekt KOM KOM bude úspešný," hovorí Petr Milan.

Gabriela Krchová

Redaktorka Turiec Online

Hľadám a šírim dobré správy z Turca, zaujímam sa o environmentalistiku.