piatok, 18 november 2016 20:30

Samosprávy sú pripravené na čerpanie eurofondov

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Samosprávy sú pripravené na čerpanie eurofondov Samosprávy sú pripravené na čerpanie eurofondov Pixabay

Regionálna rozvojová agentúra Turiec (RRA Turiec) v rámci svojej činnosti monitorovala na území okresov Žilina, Martin a Turčianske Teplice pripravenosť samospráv na realizáciu rozvojových zámerov. Jedným z kľúčových strategických dokumentov, ktorý napovedá o pripravenosti samospráv je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja.

V období od septembra do novembra pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR monitorovali 53 samospráv v okrese Žilina, 43 samospráv v okrese Martin a 26 v okrese Turčianske Teplice. Monitoring rozvojových plánov bol vykonávaný elektronicky aj fyzicky. Z celkového počtu 122 samospráv má svoje rozvojové plány zverejnených  116 samospráv. Pri fyzickom monitoringu boli rôzne zámery samospráv aj prekonzultované.

 

Najčastejšia požiadavka v rozvojových plánoch sa týka obnovy obecných budov, miestnych komunikácii a verejných priestranstiev. Pozitívne možno hodnotiť, že rozvojové plány obcí vychádzajú z reálnych potrieb, boli pri pracovaní konzultované aj s občanmi a prešli schvaľovaním v obecných zastupiteľstvách. Samosprávy tak urobili dôležitý krok pre čerpanie eurofondov a budúcu realizáciu svojich zámerov.

 

Pozitívnym príkladom v rámci rozvojových zámerov je Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, ktorá združuje 17 obcí a má vypracovaný spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky s výhľadom do roku 2023. Vo všetkých troch okresoch, samosprávy okrem individuálnych rozvojových plánov spájajú svoje zámery do lokálnych združení a tým komplexnejšie riešia potreby a záujmy svojich občanov. Pozitívnymi príkladmi sú miestne akčné skupiny, ktoré môžu získať pre svoje zámery približne 1,6 milióna eur rámci Programu rozvoja vidieka.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn