štvrtok, 24 november 2016 23:07

Dielňa tvorivého divadla učí deti a mládež rozvíjať scénografické zručnosti

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla učí deti a mládež rozvíjať scénografické zručnosti Dielňa tvorivého divadla učí deti a mládež rozvíjať scénografické zručnosti

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo dňa 19. novembra 2016 v klubových priestoroch TKS tvorivú divadelnú dielňu v rámci 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

 

 

Na tretej tvorivej divadelnej dielni sme pokračovali v rozvíjaní scénografických zručností a učili sme sa vytvoriť rôzne atmosféry v divadelnom priestore. Vysvetlili sme si, ktoré prvky  tvoria atmosféru a na jednoduchých zadaniach sme si to vyskúšali v praxi. Následne sme hravým spôsobom pracovali s ďalším materiálom - bambusovými palicami a skúmali sme rôzne možnosti, ktoré nám tento materiál ponúkal. Výsledkom tvorivej dielne bola krátka abstraktná etuda s hudbou, v ktorej sme voľne, na základe asociácii, poprepájali jednotlivé, vizuálne zaujímavé, výtvory“ – hovorí Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD, garantka a zároveň aj lektorka projektu. Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční 18. januára 2017.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.