štvrtok, 01 december 2016 22:41

V Turčianskej galérii sa predstavili mladé hlasy

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
V Turčianskej galérii sa predstavili mladé hlasy V Turčianskej galérii sa predstavili mladé hlasy

Vo štvrtok  24. novembra 2016 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine konal posledný, v poradí štvrtý hudobno-poetický večer projektu Klasika na scéne s názvom Mladé hlasy spievajú, ktorý svojim príhovorom otvorila riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Nataša Petrová a prejavila radosť nad záujmom verejnosti o vážnu hudbu v Martine. Po nej sa poslucháčom prihovorila garantka projektu Emília Sadloňová, ktorá ocenila vysokú návštevnosť na jednotlivých koncertoch, pretože každá hudba a interpret potrebuje mať svojich poslucháčov.

Počas večera sa predstavili mladí, začínajúci speváci zo Žilinského konzervatória v Žiline. Sviežimi ľudovými piesňami skladateľa Pavla Kršku otvoril program mladý bas Matej Nerád, ktorého hlas aj napriek  mladému veku oplýva sonórnosťou a príjemnou mäkkosťou. Nikoletta Bohačiaková, mladý začínajúci soprán, sa predstavila s piesňami slovenského skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Kvality mezzosopránového oboru preukázala Mária Hanková, ktorej repertoár pozostával zo sviežich a vtipných ľudových piesní Pavla Kršku a náladovo odlišných piesní Eugena Suchoňa.

 

Tenorista Erik Macko a barytonista Ondrej Čelko preukázali v piesňach Mikuláša Schneidera-Trnavského vyzretý interpretačný prednes ľudových skladieb, ktorý by mal byť spolu s umelými piesňami základom speváckeho školenia a repertoáru. Klavírnymi spoluhráčkami mladých spevákov boli pedagogičky žilinského konzervatória, korepetítorky Emília Kalická a Martina Turská, v ktorých klavírnom doprovode bolo badať skúsenosti z klavírnej praxe a cit pre hudobnú náladu.

 

 

Dôstojne celým večerom sprevádzala pedagogička Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine, herečka Ivana Kovalčíková Halašová. Prítomným predniesla výber z tvorby Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého 100. výročie úmrtia si páve v tomto roku pripomíname. Aj napriek jazykovým a významovým osobitostiam textov tohto martinského vzdelanca, bol prednes Ivany Kovalčíkovej Halašovej zrozumiteľný, no zachoval si patričnú náladu doby, pre ktorú  je príznačný.

 

Projekt Klasika na scéne, je vo svojom úspešnom cieli. Tešíme sa jeho diváckemu a poslucháčskemu záujmu a veríme, že sa v Martine so živou hudobnou produkciou tohto typu budeme stretávať aj v roku 2017. Projekt Klasika na scéne bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou ŽSK.

Vladimír Šlepec

Prispievateľ Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.