piatok, 02 december 2016 08:32

Martinskí medici súťažili vo svojich odborných vedomostiach Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Martinskí medici súťažili vo svojich odborných vedomostiach Martinskí medici súťažili vo svojich odborných vedomostiach

Koncom novembra sa konal už tretí ročník MedGames 2016. Toto podujatie je každoročne organizované študentami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Ide o súťaž, kde si študenti na dvadsiatich stanovištiach vyskúšali svoje praktické, ale aj teoretické vedomosti.

Súťažilo sa v trojčlenných tímoch, pričom ich spolu bolo 15. Z tohto počtu štyri boli tvorené zahraničnými študentami. Na priebeh dozerali zamestnanci Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UN v Martine. Podujatie prišla v mene dekana JLF UK, prof. MUDr. Jána Danka, CSc. otvoriť prodekanka fakulty doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. Ocenené boli prvé štyri tímy, ktoré získali najväčší počet bodov. Samozrejme do celkového hodnotenia sa započítaval aj celkový čas, keďže práca lekára je neraz aj o rýchlosti.

 

 

Na prvom mieste sa umiestnil tím s názvom KAIROS TEAM - Kornel Kapinay, Dávid Hrubý, Michal Bojnický. Vo víťaznom tíme sa tradične robí rozstrel, aby sa zistil najlepší z najlepších. Túto disciplínu mala pod vedení MUDr. Kristína Krejčírová, lekárka z Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UN Martin, ktorá pripravila kazuistiku pre členov tímu KAIROS TEAM. Absolútnym víťazom sa stal Michal Bojnický, študent 4. ročníka JLF UK.

 

Druhé miesto obsadili HOMEOPATI v zložení Ján Sýkora, Tatiana Kulkovská, Milan Kľačanský. Na treťom mieste to boli študentky Michaela Javorková, Lucia Kapustová, Birivan Nabová v tíme s názvom NATURAL KILLERS. Štvrté a zároveň posledné ocenené miesto bol tím s názvom ANTIVAX v zložení Miroslav Blaha, Adam Šichula a Andrej Callo.

 

Ceny pre súťažiacich venovala Jesseniova lekárska fakulta, Martinský klub medikov, Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Icelandic Medical students in Slovakia (FÍLS), Chirurgická klinika a transplantačné centrum UN Martin, UVEA Mediklinik, Galen, Siemens, TULIP Center Martin, Vietcong Paintball Vyšehradné.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn