nedeľa, 04 december 2016 16:10

Michal Lašut opätovne zvolený za predsedu RO SSN Žilina

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Michal Lašut opätovne zvolený za predsedu RO SSN Žilina Michal Lašut opätovne zvolený za predsedu RO SSN Žilina pexels.com

Dňa 24. novembra 2016 sa v priestoroch UVEA MEDIKLINIK, konalo regionálne zhromaždenie RO SSN Žilina. Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda Slovenského syndikátu novinárov Daniel Modrovský spolu s 1. podpredsedníčkou Klárou Grosmannovou, ktorí prítomných oboznámili s napätou finančnou situáciou SSN, právnymi kauzami, možnosťami sociálnych podpôr v spolupráci s Litfondom a Nadáciou Čisté slovo.

Členovia RO SSN Žilina sa zaujímali aj o Akadémiu médií. Predseda RO SSN Michal Lašut bilancoval ročné pôsobenie organizácie od 12 snemu SSN: „Organizácia zaznamenala v roku 2016 mierny nárast v počte členov, v súčasnosti ich eviduje 92 a napriek každoročným odchodom členov sa jej darí svoj stav zvyšovať. Prevažnú časť tvoria novinári regionálnych a samostatne fungujúcich médií- predovšetkým printových. Významné zastúpenie tu však majú aj športoví novinári a aktívni fotografi či dokumentaristi“.

 

Pripomenul aj niektoré z aktivít, na ktorých sa zúčastnili jednotliví členovia: otváranie pltníckej sezóny v Strečne, tradičné posedenia (talk show) s Milanom Matušinským a jeho hosťami, mnohé foto súťaže napr. fotografická súťaž Slovak Night Photo a ďalšie. Okrem toho naši členovia participovali na niekoľkých krstoch kníh, umeleckých vernisážach a mediálnych výstupoch ako napr. odovzdávanie 2 etapy budovania kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v oravskom regióne.

 

Nemenej dôležitá je aj spolupráca s partnermi, ďakujeme spoločnostiam UVEA MEDIKLINIK, s. r. o., FOMI s. r. o., KIA Motors Slovakia, s. r. o. Predseda RO SSN ocenil spoluprácu s miestnou samosprávou najmä s mestami Žilina, Martin, Vrútky, Turčianske Teplice pri novinárskych akciách a kultúrnych podujatiach. Minútou ticha sme si spomenuli aj na zosnulého dlhoročného člena Jozefa Medveckého. Novinári schválili štatút RO SSN Žilina a zvolili členov výboru a kontrolnej rady. Predsedom sa opätovne stal Michal Lašut, členovia: Eva Bučová, Matej Bórik, Milan Matušinský a Miriam Migátová. V kontrolnej rade bude nasledujúce obdobie pôsobiť Irena Čižmáriková, Peter Rovnianek a Juraj Antal.

Bc. Miriam Migátová

Prispievateľka Turiec Online

Členka kontrolnej rady Slovenského syndikátu novinárov. Aktívne sledujem regionálnu politiku, zaujímam sa o spoločenský život a kultúru.