Reklama
utorok, 05 marec 2013 08:13

Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mestská polícia Martin informuje: priestupky Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Martin, 22. - 28. február 2013. Polícia sa zamerala aj na kontrolu reklám typu A na pešej zóne, na ich umiestnenie je potrebné povolenie na mesta. Pomaly začína jar a na trávnikoch sa objavuje čoraz viac odpadu, tento tvoria aj ohorky od cigariet. Mestská polícia ukladá blokové pokuty aj za odhodenie ohorkov, pretože aj to je znečisťovanie verejného priestranstva.

 

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom

Dňa 22. 02. 2013 o 07:55 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili T. C., J. G., P. A. Z., D. K., K. B., M. D. a J. J. Š. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku boli menovaným uložené pokuty v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 22. 02. 2013 o 09:45 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu MobilTec bez príslušného povolenia umiestnil M. H. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 22. 02. 2013 o 10:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gorkého susedia vyhadzujú stavebný odpad z prerábania bytu do smetnej nádoby určenej na komunálny odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:14, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Z. Š. tým, že uložil stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 22. 02. 2013 o 10:25 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 22. 02. 2013 o 12:10 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu zlatníctvo Dagmar bez príslušného povolenia umiestnila D. M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 22. 02. 2013 o 12:20 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred prevádzku Victory Club bez príslušného povolenia umiestnila L. V. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 22. 02. 2013 o 22:40 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila E. I. M. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 23. 02. 2013 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. košútskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. D., M. M., M. Š. a Ľ. J. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 24. 02. 2013 o 08:20 zistila hliadka MsP vo Štvrti Čajkovského porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. T. tým, že v zákonom stanovenej lehote neprihlásil psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím. Zároveň mu bol určený termín na prihlásenie psa do evidencie do 04. 03. 2013.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 24. 02. 2013 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. Dulu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. F. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 24. 02. 2013 o 14:45 zistila hliadka MsP pred nákupným centrom KAUFLAND na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. R. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 25. 02. 2013 o 13:20 zistila hliadka MsP na Ul. Tomášikovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu Techmat bez príslušného povolenia umiestnil A. K. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 25. 02. 2013 o 14:45 zistila hliadka MsP na Ul. Komenského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil R. C. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 26. 02. 2013 o 13:50 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na Námestí SNP dve osoby požívajú alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:57, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci F. M. a J. R. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 26. 02. 2013 o 20:30 zistila hliadka MsP v areáli amfiteátra na Ul. Šoltésovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila bezdomovkyňa A. G. tým, že u ňou držaného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná v zákonom stanovenej lehote prihlásila psa do evidencie, kde sa pes väčšinu roku zdržiava. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Prevádzka neoznačená kategóriou – VZN č. 65

Dňa 26. 02. 2013 o 21:30 zistila hliadka MsP pri kontrole prevádzky SYNOTTIP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila S. H. tým, že uvedená prevádzka nebola označená kategóriou v zmysle tohto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa  27. 02. 2013 o 08:35 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. M. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 27. 02. 2013 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. K. tým, že bezprostredne neodstránil výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 27. 02. 2013 o 18:55 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu INSOMNIA KAFÉ RESTAURANT bez príslušného povolenia umiestnila K. H. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 02. 2012 o 20:50 zistila hliadka MsP pri OD FIX na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci V. D. a T. Š. tým, že požívali alkoholické nápoje (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 02. 2013 o 09:05 zistila hliadka MsP na Ul. A. Kmeťa znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. M. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 28. 02. 2013 o 11:25 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Ľ. F. tým, že fajčila na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 02. 2013 o 13:10 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila K. B. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 02. 2013 o 13:50 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila P. Ť. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 28. 02. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil T. P. tým, že požíval alkoholický nápoj (rum) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 28. 02. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil M. P. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvej 17-ročnej P. B., u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,11 mg/l alkoholu v dychu. Menovaná bola predvedená na útvar MsP a následne bola o 15:20 odovzdaná starej mame. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejne prístupnom mieste – VZN č. 83

Dňa 28. 02. 2013 o 15:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v areáli ZŠ na Ul. P. Mudroňa sa zdržiava väčšia skupinka osôb, robia neporiadok a požívajú alkohol. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 15:42, zistili, že v areáli sa nachádzali dve skupiny osôb. Jedna s povolením riaditeľa ZŠ hrala na ihrisku basketbal a v druhej skupinke osôb bolo zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom priestranstve, ktorého sa dopustila L. M. tým, že požívala alkoholický nápoj (pivo) na verejne priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Autor: Mestská polícia Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn