nedeľa, 04 december 2016 21:10

Martinskí študenti majú dvere do Anglicka otvorené

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
 Vzhľadom na pozitívne ohlasy na študijný pobyt konzorcium sa rozhodlo posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň a posilniť väzby medzi Martinom a Dudley. Vzhľadom na pozitívne ohlasy na študijný pobyt konzorcium sa rozhodlo posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň a posilniť väzby medzi Martinom a Dudley.

Martin (28.11.2016) - Začiatkom novembra navštívila britské mesto Dudley skupina martinských pedagógov spolu zo zástupcami mesta Martin. Cieľom návštevy, ktorú realizovala K. A. B. A. Slovensko v rámci projektu Erasmus+ Turiec do Európy, Európa do Turca bolo posilnenie už prebiehajúcej spolupráce medzi strednými odbornými školami. Práve vďaka dobrým vzťahom a efektívnej výmene britských a slovenských skúseností sa počet žiakov, ktorí vycestujú do Británie už tento rok zvýši.

Pred tromi rokmi vzniklo v Martine unikátne konzorcium jediné svojho druhu na Slovensku. Jeho členmi sú odborné stredné školy – Obchodná akadémia Martin, Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stredná priemyselná škola Martin a organizácia K. A. B. A. Slovensko, ktorá celé konzorcium koordinuje. Konzorcium je jedinečným spojením, ktoré sa snaží prepojiť teoretické vedomosti s praxou študentov.

 

Zapojené školy poskytujú formálne odborné vzdelávanie a organizácia K.A.B.A. Slovensko má dlhodobé skúsenosti v kariérnom poradenstve a neformálnom vzdelávaní. Aj keď sa zameranie jednotlivých škôl líši, spoločne chcú napredovať, zlepšovať sa, poskytovať žiakom kvalitnú odbornú prípravu a reagovať na aktuálne príležitosti. Práve vzájomná spolupráca umožňuje prístup k informáciám, zdieľanie skúseností a poznatkov a hľadanie spoločných riešení.

 

Spolupráca s britskou odbornou školou Dudley College odštartovala v roku 2015

 

Dudley College je veľkou školou, ktorá zastrešuje množstvo foriem stredoškolského vzdelávania od priamej prípravy na univerzity, cez odborné kurzy až po vzdelávanie v rámci večerných kurzov pre dospelých. Práve vďaka svojej univerzálnosti je pre martinských členov konzorcia zaujímavým partnerom. V rámci projektu Turiec do Európy, Európa do Turca už v minulom roku vycestovalo do Británie prvých 10 študentov, ktorí si mohli vyskúšať pobyt a odbornú prax v novom prostredí a s novým prístupom. Vzhľadom na pozitívne ohlasy na študijný pobyt konzorcium sa rozhodlo posunúť spoluprácu na vyššiu úroveň a posilniť väzby medzi Martinom a Dudley.

 

Práve z tohto dôvodu K. A. B. A. Slovensko naplánovala do projektu návštevu riaditeľov a ich zástupcov zo všetkých škôl konzorcia v Dudley College a zároveň pozvala aj zástupcov mesta, ktorí oslovili s ponukou na spoluprácu priamo primátora mesta Dudley Mohammada Hanifa. „Musím priznať, že som bol veľmi príjemne prekvapený nielen úrovňou a kvalitou britského vzdelávania, ktoré som mal možnosť počas návštevy vidieť, ale takisto aj pozitívnou reakciou vedenia mesta Dudley. Počas spoločných rokovaní sme našli množstvo paralel a spoločných tém a verím, že v budúcnosti sa nám podarí tieto vzťahy posilniť tak, aby sme mohli vzájomne podporiť a zastrešiť výmenu, čo najväčšieho množstva študentov,“ zhodnotil viceprimátor mesta Martin a účastník návštevy Imrich Žigo.

 

Počas návštevy všetci účastníci absolvovali kurz manažérskych zručností, mali si možnosť pozrieť zariadenia, kde študenti praxujú a zároveň rokovali aj o krokoch do budúcnosti. Konkrétnym výsledkom návštevy je zvýšenie množstva žiakov, ktorý v tomto a budúcom roku pocestujú do Dudley a takisto množstvo impulzov na budúcu spoluprácu.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk