streda, 14 december 2016 20:05

Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu

Ako už zostáva tradíciou, aj tento rok študenti 2.ročníka martinského Evanjelického gymnázia v rámci predmetu Umenie a kultúra pripravili spoločenské podujatie pre rodičov, pedagógov školy, hostí, ale predovšetkým pre deti. 8. decembra sa tak v priestoroch gymnázia uskutočnila vernisáž „Tvoriť srdcom“ v spolupráci našich študentov a pedagógov s deťmi z Detského domova v Necpaloch.

Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým priviesť ľudí k umeniu a tiež vzájomnému poznávaniu seba samých a uvedomeniu si ľudskej rôznorodosti a schopností aj napriek zdanlivo mnohým prekážkam. Zámerom projektu bola predovšetkým snaha o inkluzívny projekt, v ktorom šlo o snahu podporiť rôznorodosť detí, aby mali možnosť vo vzájomnej spolupráci mať dostatok priestoru na tvorivosť, kreatívnosť, ale aj na vzájomné spoznávanie sa a rešpektovanie potrieb rôznorodej skupiny či eliminácia pocitu anonymity alebo neosobnosti. Počas spoločných stretnutí sme chceli vytvoriť  prostredie, v ktorom by bolo možné uspokojiť rôznorodé tvorivé schopnosti a zručnosti každého jednotlivca bez výnimky, a tak zvýšiť úspešnosť predovšetkým žiakov zo špecifického prostredia a predchádzať tak ich dištancovaniu sa od tvorivých činností.

 

 

Svoje povinnosti v rámci tímov si študenti, ktorí organizačne zabezpečili výzdobu, program, ozvučenie a ďalšiu technickú podporu, občerstvenie, informovanie verejnosti, pozvánky i plagáty, splnili na 100%. Veľká vďaka prináleží nielen študentom, ale aj pani učiteľkám Bosákovej a Sivoňovej, rovnako aj rodičom, sponzorom, Ľubici Jakušovej/LubitsaStyling a tvorivým študentom VŠVU a tiež Nadácii Volkswagen, ktorí túto akciu finančne i materiálne podporili.

 

 

Okrem nádherného spoločného kultúrneho programu študentov i detí z detského domova, ktorý spríjemnil večer všetkým prítomným, čiprezentácie diel všetkých zúčastnených i dražbyvystavených umeleckých diel, z ktorej finančné prostriedky budú slúžiť na podporu detského domova, zostáva v našich srdciach nezabudnuteľný zážitok zo spoločenstva. Týmto podujatím sa tak otvára dlhodobejšia spolupráca medzi oboma subjektmi, na ktorú sa veľmi tešíme, keďže „tvoriť srdcom znamená nielen tvoriť s láskou pre iných, ale aj otvárať srdcia iných.“

PhDr. Janka Šuchová, PhD.

Prispievateľka Turiec Online

Triedny učiteľ – II. BG, učiteľka slovenského jazyka a nemeckého jazyka.