streda, 14 december 2016 20:05

Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu

Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu Vernisáž Evanjelického gymnázia pomohla detskému domovu

Ako už zostáva tradíciou, aj tento rok študenti 2.ročníka martinského Evanjelického gymnázia v rámci predmetu Umenie a kultúra pripravili spoločenské podujatie pre rodičov, pedagógov školy, hostí, ale predovšetkým pre deti. 8. decembra sa tak v priestoroch gymnázia uskutočnila vernisáž „Tvoriť srdcom“ v spolupráci našich študentov a pedagógov s deťmi z Detského domova v Necpaloch.

Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým priviesť ľudí k umeniu a tiež vzájomnému poznávaniu seba samých a uvedomeniu si ľudskej rôznorodosti a schopností aj napriek zdanlivo mnohým prekážkam. Zámerom projektu bola predovšetkým snaha o inkluzívny projekt, v ktorom šlo o snahu podporiť rôznorodosť detí, aby mali možnosť vo vzájomnej spolupráci mať dostatok priestoru na tvorivosť, kreatívnosť, ale aj na vzájomné spoznávanie sa a rešpektovanie potrieb rôznorodej skupiny či eliminácia pocitu anonymity alebo neosobnosti. Počas spoločných stretnutí sme chceli vytvoriť  prostredie, v ktorom by bolo možné uspokojiť rôznorodé tvorivé schopnosti a zručnosti každého jednotlivca bez výnimky, a tak zvýšiť úspešnosť predovšetkým žiakov zo špecifického prostredia a predchádzať tak ich dištancovaniu sa od tvorivých činností.

 

 

Svoje povinnosti v rámci tímov si študenti, ktorí organizačne zabezpečili výzdobu, program, ozvučenie a ďalšiu technickú podporu, občerstvenie, informovanie verejnosti, pozvánky i plagáty, splnili na 100%. Veľká vďaka prináleží nielen študentom, ale aj pani učiteľkám Bosákovej a Sivoňovej, rovnako aj rodičom, sponzorom, Ľubici Jakušovej/LubitsaStyling a tvorivým študentom VŠVU a tiež Nadácii Volkswagen, ktorí túto akciu finančne i materiálne podporili.

 

 

Okrem nádherného spoločného kultúrneho programu študentov i detí z detského domova, ktorý spríjemnil večer všetkým prítomným, čiprezentácie diel všetkých zúčastnených i dražbyvystavených umeleckých diel, z ktorej finančné prostriedky budú slúžiť na podporu detského domova, zostáva v našich srdciach nezabudnuteľný zážitok zo spoločenstva. Týmto podujatím sa tak otvára dlhodobejšia spolupráca medzi oboma subjektmi, na ktorú sa veľmi tešíme, keďže „tvoriť srdcom znamená nielen tvoriť s láskou pre iných, ale aj otvárať srdcia iných.“

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
PhDr. Janka Šuchová, PhD.

Prispievateľka Turiec Online

Triedny učiteľ – II. BG, učiteľka slovenského jazyka a nemeckého jazyka.

Reklama

Mesačný kultúrny program

  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár
  • SKD Martin
  • Mesto Martin