utorok, 05 marec 2013 23:21

Mesiac knihy so Slovenskou národnou knižnicou v Tulipe Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Mesiac knihy so Slovenskou národnou knižnicou v Tulipe Mesiac knihy so Slovenskou národnou knižnicou v Tulipe

Slovenská národná knižnica (SNK) ako najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia uchovávajúca knižničné dedičstvo pripravila pri príležitosti Marca - mesiaca knihy viaceré podujatia, ktorých cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o knihy, čítanie, ako aj aktivity SNK.

Nedeľné čítanie deťom, štvrtkové besedy s autormi v spolupráci s kníhkupectvom Panta Rhei či výstava Jar národa slovenského, približujúca obdobie a život štúrovskej generácie, môžu do 25. marca zažiť návštevníci Obchodného centra Tulip v Martine. „Považujem za dôležité, aby Slovenská národná knižnica svoju činnosť prezentovala aj takýmto spôsobom. Široká verejnosť tak môže spoznať súvislosti a význam tohto obdobia pre našu kultúru, históriu a spoločnosť. Výstava takisto približuje aktivity SNK v rámci národného digitalizačného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív tak, aby si verejnosť mohla vytvoriť predstavu o ich rozsahu, komplexnosti a účele“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Archív SNK

Depozit SNK obsahuje viac ako 4,7 milióna dokumentov

V depozite Slovenskej národnej knižnice sa nachádza 4,7 milióna knižničných dokumentov, z toho viac ako 1,6 milióna tvoria literárne a hudobné rukopisy a fotografie. SNK tiež uchováva desiatky tisíc objektov vo svojich dvoch múzeách. V depozite SNK sú uložené slovacikálne tlače, teda knižničné dokumenty, ktoré sa týkajú Slovenska a Slovákov, tlače v iných jazykoch, historické knihy, aj slovacikálne duplikáty. Ide napríklad o tlače, rukopisy či periodiká. Do historického fondu patria tlače zo 16. až 19. storočia.

Digitalizácia ako trend sprístupňovania kultúrneho dedičstva

SNK plní aj úlohy v oblasti národnej bibliografie, metodiky, štatistiky či štandardizácie knižničného systému, ale aj v oblasti reštaurovania či konzervovania. Dôležité úlohy plní aj v oblasti ochrany historických knižničných dokumentov a fondov, a to aj tých, ktoré vlastnia iné subjekty. Slovenskú republiku tiež reprezentuje na medzinárodných fórach. Digitalizácia je najaktuálnejším trendom v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva. Súvisí to s tzv. digitálnou revolúciou, ktorá prebieha v ostatných desaťročiach a ktorá úplne zmenila fungovanie celej vyspelej spoločnosti. V SNK digitalizácia v súčasnosti prebieha v špecializovanom pracovisku vo Vrútkach.

Spracovanie naskenovaného obrazu prebieha na viacerých úrovniach

Okrem skenovania na špičkových profesionálnych automatických, poloautomatických i manuálnych skeneroch zahŕňa aj následné spracovanie obrazu, optické rozpoznávanie znakov, tzv. OCR, ktoré umožňuje vyhľadávať v plných textoch zdigitalizovaných dokumentov a ukladanie digitálnych dokumentov do špecializovaných dátových archívov určených na ich dlhodobé bezpečné uloženie. SNK momentálne digitalizuje monografie a periodiká. Digitálne dokumenty bude knižnica následne sprístupňovať na počítačoch vo svojich priestoroch a mnohé z nich pri prísnom dodržiavaní autorského zákona aj prostredníctvom internetu, v tzv. digitálnej knižnici. Celý projekt Digitálna knižnica a digitálny archív za 49,5 milióna eur je spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn