nedeľa, 18 december 2016 23:04

Kláštor pod Znievom sa zbavil čiernych skládok vďaka dotácii z Environmentálneho fondu

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Kláštor pod Znievom sa zbavil čiernych skládok vďaka dotácii z Environmentálneho fondu Kláštor pod Znievom sa zbavil čiernych skládok vďaka dotácii z Environmentálneho fondu Foto: Mgr. Erika Cintulová, Dušan Papánek

Obec Kláštor pod Znievom získala od Environmentálneho fondu dotáciu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska vo výške 66 319 eur na sanáciu skládok s nezákonne umiestneným odpadom.

S problémom vzniku nezákonne umiestneného odpadu (s tzv. čiernymi skládkami) sa dnes stretáva mnoho miest a obcí. Čierne skládky najčastejšie vznikajú na okraji miest, pri riekach, v lesoch, ale aj priamo v obciach. Pre obec je nesmierne nákladné zabezpečiť vývoz neželaného odpadu, preto sa starostka obce Kláštor pod Znievom obrátila na Environmentálny fond, ktorý ponúka finančné prostriedky na riešenie takejto situácie.

 

Odstraňovali sa 3 skládky odpadu

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky (László Sólymos) po odporúčaní Rady Environmentálneho fondu 28. septembra 2016 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obci Kláštor pod Znievom na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu v obci. „Dotáciu sme žiadali na 3 skládky, ktoré sa nachádzali v miestnej časti Stanica, v lokalite za čističkou odpadových vôd a v Bani. Predpokladaný rozpočet na odstránenie týchto skládok sme vyčíslili približne na 69 810 eur,“ hovorí Mgr. Erika Cintulová, starostka Kláštora pod Znievom. Štát financuje 95 % nákladov, zvyšok si obec dopláca sama.

 

Skládky vznikli, aj keď sa zdôrazňuje Program odpadového hospodárstva

 

Jednou z úloh každého starostu alebo starostky je, aby svoju obec udržiaval a staral sa o ňu. Toto poslanie si plní aj starostka Kláštora. „Obec Kláštor pod Znievom sa podieľa na odstraňovaní environmentálnych záťaží vzdelávaním občanov, dokonca už detí v materskej škole, organizovaním už tradičných brigád na odstraňovanie menších nelegálnych skládok, monitorovaním územia obce. Obec pre obyvateľov zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov, zložiek komunálnych odpadov (sklo, plasty, kovy, papier, elektroodpady) a tiež informuje občanov, ako odpady triediť, vytvára podmienky pre zber odpadov v obci v súlade s Programom odpadového hospodárstva, a tým zabraňuje občanom vytvárať čierne skládky. Obec do konca roku 2014 prevádzkovala skládku na nie nebezpečný odpad,“ hovorí Mgr. Erika Cintulová. Nanešťastie sa aj napriek takejto osvete čierne skládky objavili, a preto musela obec konať. Cesta k sanácii skládok nebola jednoduchá, tak treba dúfať, že sa táto problematika už nezopakuje.

 

Obec zlikvidovala viac ako 2 tony odpadu

 

Vďaka finančnej podpore od štátu sa v obci zlikvidovalo až 2050 kg neželaného odpadu. „Na skládkach sa nachádzal prevažne stavebný odpad bez obsahu nebezpečných zložiek a inertný stavebný odpad ako je výkopová zemina a sklo. Zvyšok skládok tvoril zmesový komunálny odpad,“ opisuje nelegálne skládky Mgr. Erika Cintulová. Hoci sa skládky odstránili, starostka vyzýva občanov, aby boli disciplinovaní a neznečisťovali si prostredie. „Skládky sme odstraňovali od 24. októbra do 16. novembra 2016 a boli by sme veľmi radi, ak by sa táto situácia v budúcnosti už nezopakovala a občania by boli dôslednejší. Obec bude dbať na to, aby sa čierne skládky netvorili. Miesta s čiernymi skládkami budú kontrolované namontovanými fotopascami a koho prichytíme, vymeriame mu vysokú pokutu, aby slúžil ako odstrašujúci príklad. Budeme bojovať voči represii,“ dodáva starostka.

 

 

Ľudia si častokrát možno neuvedomujú riziká spojené s vytváraním čiernych skládok. Tie negatívne vplývajú na životné prostredie a dokonca aj na samotné zdravie občanov. Výsledkom rôznych chemických reakcií totiž môžu byť nebezpečné zlúčeniny, ktoré výrazne poškodzujú naše zdravie.

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.