sobota, 14 január 2017 14:52

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí v roku 2017 vzdelávanie, šport a budovanie novej cyklotrasy

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Nadácia Kia Motors Slovakia podporí v roku 2017 vzdelávanie, šport a budovanie novej cyklotrasy Nadácia Kia Motors Slovakia podporí v roku 2017 vzdelávanie, šport a budovanie novej cyklotrasy

(Žilina) 11. január 2017  Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2016 podporila celkovo 181 filantropických projektov v sume viac ako 1,6 milióna eur.

Medzi najväčšie projekty patrila rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľ. Štúra v Žiline a komplexná rekonštrukcia budovy pediatrie a detskej ortopédie spolu s vybudovaním troch úplne nových ambulancií urológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. Trojicu najväčších projektov dopĺňa vyasfaltovanie cyklochodníka BikeKIA realizované v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Nadácia dnes predstavila svoju novú stratégiu podpory do roku 2020. Jej cieľom bude rozvoj vzdelávania a športu so zameraním sa na deti a mládež. Strategickým projektom na štyri roky bude budovanie cyklotrás. Prvou aktivitou nadácie v roku 2017 je zamestnanecký grantový program orientovaný na šport. Výzva na predkladanie projektov bude zverejnená už v januári.

 

Nasledujúce štyri roky sa v Nadácii Kia Motors Slovakia zameriame predovšetkým na oblasť vzdelávania a športu. Mladá generácia je budúcnosťou každého národa na svete. Chceme vytvoriť deťom a mladým ľuďom zo žilinského regiónu nové možnosti pre ich osobný rozvoj a v spolupráci s našimi partnermi vytvárať lepší svet okolo nás,” povedal Eek-Hee Lee, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia.

 

 

Minulý rok sme zrealizovali veľké projekty predovšetkým v oblasti zdravotníctva, školstva, ale aj obnovy parkov a mestskej zelene. Uskutočnené aktivity podporili rozvoj žilinského regiónu, o čom svedčí i pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti. V tomto roku chceme priniesť nové a nápadité riešenia v oblasti technického vzdelávania, podporiť športové aktivity a začať budovanie novej cyklotrasy. Tešíme sa na nové výzvy,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

 

Tohtoročné plány Nadácie Kia Motors Slovakia reflektujú jej dlhodobý zámer podporiť vzdelávanie a šport u detí a mladých ľudí v žilinskom regióne. Projekty menšieho i väčšieho rozsahu v oblasti vzdelávania budú zamerané najmä na podporu technického vzdelávania od najmenších detí až po stredoškolákov, výučbu cudzích jazykov, preventívne prednášky, ako aj pomoc znevýhodneným mladým ľuďom. V oblasti podpory športu sa Nadácia Kia Motors Slovakia zameria na budovanie nových cyklochodníkov v rámci regiónu a propagáciu cyklistiky. Podpora bude smerovať aj pre zdravotne postihnutých mladých športovcov, pre športové kluby a športové aktivity zamerané na mládež.

 

Nadácia Kia Motors Slovakia odštartuje rok 2017 so zamestnaneckým grantovým programom orientovaným na rozvoj športových aktivít detí a mladých ľudí. Zamestnanci automobilky tak budú môcť sami odporučiť a podporiť projekt, ktorý považujú za zmysluplný a nápomocný pri rozvoji detí a mládeže v žilinskom regióne. Druhý zamestnanecký grantový program bude zameraný na podporu inovatívnych programov v oblasti vzdelávania. Pre oba grantové programy vyčlenila nadácia v roku 2017 sumu 300 000 eur. Obe výzvy na predkladanie projektov budú zverejnené už v priebehu januára.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn