streda, 06 marec 2013 00:00

MsP Vrútky: Kontrola osôb bez trvalého pobytu na Kafendovej ulici

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Mestská polícia Vrútky informuje: priestupky Mestská polícia Vrútky informuje: priestupky

V rámci zákona č.182 NR SR z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bola vykonaná kontrola dňa 26.03.2013 na Kafendovej ulici bytovým referátom MsÚ Vrútky v súčinnosti s MsP Vrútky za účelom zistenia zdržiavania sa osôb bez prechodného a trvalého pobytu, bez povolenia a súhlasu vlastníka bytov, ktorým je mesto Vrútky. Následná obhliadka povál a pivníc domov nezistila žiadny pohyb nežiadúcich osôb.

Vrútky - Kafendova ulica

MsP vo Vrútkach zaznamenala aj alkohol u mladistvých

Dňa 25.02.2013 bolo hliadkou MsP bolo odhalené požívanie alkoholických nápojov mladistvých a maloletých. K odhaleniu skutočnosti došlo na ul. Švermovej. Skupinka štyroch adolescentov upútala na seba hlučným správaním v blízkosti detského ihriska. Jednalo sa o16- ročnú Veroniku B., 17- ročnú Patríciu G., 17- ročného Martina N. a 17- ročného Jozefa D. všetci trvale bytom Martin. Výsledok dychovej skúšky potvrdili namerané hodnoty alkoholu v dychu pohybujúce sa v rozmedzí od 0,15mg/L do 0,90mg/L. Osoby následne prevezené a prebrané zákonnými zástupcami.

Prečo vlastne pijú?

…alkohol sa stáva čoraz väčším kamarátom detí a a mládeže. Preberajú vzor z médií, z domáceho prostredia, alebo sú ovplyvniteľný svojimi kamarátmi? Odpovede na množstvo otázok , ktoré im prináša život zrejme riešia svojrázne a bez pomoci najbližších, alebo sa skrýva za všetkým len nuda, frajerina, nutkavý pocit zaujať za každú cenu a byť stredobodom pozornosti v spoločnosti. Neuvedomujúc si riziká, ktoré vznikajú požívaním alkoholu spôsobujú bolestivé rany na duši ale i tele sebe no najme svojim blízkym.

Otvorenie bytu život nezachránilo

Dňa 22. 02.2013 obyvateľ domu na ulici Karvaša a Blahovca privolal mestskú políciu z dôvodnej obavy o život jeho susedky Márie. K., ktorá z bytu dva dni nevychádzala a ani nereagovala na klopanie na dvere. Hliadka v prítomnosti vnuka menovanej podľa § 11 odseku 1 zákona SNR č.564/1991 Zb. otvorila byt. V jeho priestoroch však už ležalo len bezvládne telo a privolaný lekár konštatoval smrť. Kontrolou obytného priestoru bolo vyvrátené podozrenie z násilného vniknutia do bytu.

Autor: Mestská polícia Vrútky

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne