štvrtok, 16 február 2017 14:16

Prihláste sa do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Prihláste sa do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 Prihláste sa do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok vyhlasuje regionálne kolo súťaže „Výtvarné spektrum 2017“. Výtvarné spektrum je najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.

Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov v regióne Turiec.

 

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien sa uskutoční 16. marca 2017  o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Uzávierka doručenia súťažných prác do Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine je: 6. marec 2017. Viac informácií spolu s prihláškou  nájdete na stránkach www.tks.sk. Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Radoslav Pančík

Prispievateľ Turiec Online

Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie​, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.