pondelok, 20 február 2017 17:14

Dielňa tvorivého divadla ukázala deťom tvorbu kreatívneho divadelného umenia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla ukázala deťom tvorbu kreatívneho divadelného umenia Dielňa tvorivého divadla ukázala deťom tvorbu kreatívneho divadelného umenia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo dňa 16. februára 2017 v priestoroch Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Projektové aktivity Dielne tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostávali zo štyroch workshopov, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiacov september – november 2016 a január 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine a v Centre Živeny v Martine. Účastníkmi projektu boli deti a mládež zo základných a stredných škôl v regióne. Garantkou a zároveň aj lektorkou projektu bola dramaturgička a režisérka Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Projektových aktivít bola účastná aj Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojou prítomnosťou a dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými hercami dodávala workshopom materinský divadelný punc.

 

 

Záverečné stretnutie DTD bolo venované prezentácii divadelno-výtvarných koláží autorských etúd účastníkov projektu. Mladí herci predviedli, čo sa naučili počas jednotlivých workshopov: prácu s rôznymi rekvizitami ako bambusové palice a molitanové kocky, divadelné miniatúry tieňového divadla s pomocou meotaru a vlastnoručne vyrobených plošných bábok a divadelnú etudu „Stvorenie sveta“, kde divákom ukázali prácu s rekvizitami vyrobenými z novinového papiera a s igelitom. Prezentáciou autorských koláží DTD prítomných sprevádzala  lektorka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Dielňa tvorivého divadla však nekončí. Turčianske kultúrne stredisko v Martine získalo aj v tomto roku dotáciu z Fondu na podporu umenia a bude v divadelných workshopoch pre mladých záujemcov o toto umenie pokračovať.

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.