Reklama
utorok, 28 február 2017 16:00

Martinská obuvnícka tradícia pokračuje u našich mladých aj vďaka spoločnosti ECCO

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Martinská obuvnícka tradícia pokračuje u našich mladých aj vďaka spoločnosti ECCO Martinská obuvnícka tradícia pokračuje u našich mladých aj vďaka spoločnosti ECCO

Spoločnosť ECCO Slovakia, a.s. ako dánska obuvnícka spoločnosť so sídlom v Martine pôsobí na slovenskom trhu už takmer 19 rokov a dokázala, že patrí medzi stabilné a perspektívne firmy, ktoré sa dokážu postarať o svojich zamestnancov. Preto je prirodzené, že sa firma zapojila do vzdelávania mladých ľudí s cieľom vychovať generáciu odborníkov v oblasti obuvníctva na Slovensku.

Novo otvorený odbor Obuvník dáva nadštandardné vzdelanie

 

Odbor Obuvník, ktorý bol prvý krát otvorený v tomto školskom roku a študuje v ňom už prvých 12 študentov, umožní mladým ľuďom stať sa špičkovými odborníkmi v oblasti obuvníctva uznávanými v celej Európe, nakoľko obsah učebného programu bol koncipovaný najlepšími odborníkmi v tejto oblasti na Slovensku v spolupráci s Nemeckou obchodnou a  priemyselnou komorou na báze nemeckých učebných osnov. Absolventi teda po úspešnom štúdiu dostanú aj nemecký certifikát platný v Európe. Samotné vzdelávanie používa moderné vyučovacie metódy s využitím tabletov ako aj tvorivosti mladých študentov. Našim mottom je hľadať cesty ako nielen zaujať ale aj naučiť,  vzbudiť a rozvíjať tvorivosť a  vedieť používať  najnovšie technológie. Študenti budú mať možnosť tiež získať skúsenosti v ďalších zahraničných firmách. Firma poskytne taktiež plnú podporu ambicióznym študentom v ich ďalšom štúdiu ako aj kariérnom raste.

 

Duálne vzdelávanie vytvára motivačné zázemie pre študentov

 

V rámci duálneho vzdelávania ECCO Slovakia, a.s. už pri podpise zmluvy garantuje istotu zamestnania po úspešnom skončení štúdia. Počas štúdia okrem prospechového štipendia,  firma poskytuje bezplatné stravovanie, preplácanie cestovného, bezplatné študijné pomôcky ako aj široký sociálny program a celkovú podporu pri štúdiu. Čo je však rovnako dôležité, je možnosť zúčastňovať sa odborného výcviku priamo vo firme už od prvého ročníka, kde študenti majú k dispozícii modernú učebňu a samostatnú dielňu ale hlavne možnosť oboznamovať sa so špičkovými obuvníckymi technológiami priamo v praxi. V prípade záujmu firma tiež zabezpečí študentom možnosť zarobiť si počas prázdnin prípadne pri vykonávaní produktívnej práce.

 

 

Uplatnenie absolventov duálneho vzdelávania

 

Absolventi budú mať široké možnosti uplatnenia v spoločnosti ECCO na rôznych pozíciách nielen vo výrobe ale hlavne na podporných oddeleniach ako budúci odborníci. Okrem toho, každý z nich má možnosť zamestnať sa tiež v obuvníckych firmách na  celom  Slovensku a v  zahraničí,  nakoľko  štúdium  im  poskytne  vedomosti vo všetkých  oblastiach  výroby  obuvi, prípadne rozbehnúť vlastné podnikanie.

 

Stredná škola ako kvalitný partner

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine poskytuje veľmi dobré podmienky nielen na štúdium ale aj mimo školské aktivity. Úspešne sa zapája do mnohých projektov a medzinárodných aktivít v rámci programu Erasmus+, čím vytvára dobré podporné prostredie, kde sa môžu študenti plne realizovať.

Gabriela Krchová

Redaktorka Turiec Online

Hľadám a šírim dobré správy z Turca, zaujímam sa o environmentalistiku.