nedeľa, 12 marec 2017 12:37

Deti sa môžu prihlásiť do regionálnej nesúťažnej prehliadky sólistov spevákov

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Deti sa môžu prihlásiť do regionálnej nesúťažnej prehliadky sólistov spevákov Deti sa môžu prihlásiť do regionálnej nesúťažnej prehliadky sólistov spevákov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo aj v tomto roku regionálnu nesúťažnú prehliadku detských sólistov spevákov. Súťaž začína už prvého apríla.

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

 

Pravidlá, podmienky a priebeh súťaže

 

Deti budú spievať bez hudobného sprievodu. Každé dieťa sa predstaví 2 piesňami (v maximálnom rozsahu 3 slohy): jednou rytmickou - rýchlou, druhou pomalou piesňou. Cieľom tejto prehliadky je rozširovanie povedomia o turčianskych piesňach, preto jedna z piesní musí mať pôvod v Turci. Všetky deti prídu na miesto konania prehliadky minimálne 30 minút pred začiatkom, aby sa rozospievali a mali rovnaké podmienky. Za každú školu, súbor môže byť na prehliadku prihlásený len  jeden  účinkujúci  v každej kategórii. Z účinkujúcich porota vyberie 8 z I. kategórie a 8 z II. kategórie. Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať 4. júna 2017 v Centre voľného času Kamarát v Martine.

 

Repertoár a hodnotenie prehliadky

 

Pri výbere piesní treba brať ohľad na vek a schopnosti detí, i na to, aby chlapci spievali chlapčenské a dievčatá dievčenské texty. Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami spevu. Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na kvalitu hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku. Účinkujúci dostanú diplomy za účasť a vybraní finalisti na koncert O zlatú guľôčku budú ocenení  aj vecnými cenami.

 

Záväznú prihlášku na regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov je potrebné zaslať najneskôr do 27. marca 2017 osobne, na poštovú adresu Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prihlášku si môžete stiahnuť aj cez internet.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.