štvrtok, 07 marec 2013 18:40

Výstava súťažných prác neprofesionálnej umeleckej tvorby

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Výstava súťažných prác neprofesionálnej umeleckej tvorby Výstava súťažných prác neprofesionálnej umeleckej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, pod týmto názvom návštevníci Matičného domu na Divadelnej ulici č.23, môžu vidieť práce výtvarníkov, ktorí sa zapojili do 50.-teho ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej umeleckej a výtvarnej tvorby. Výstavu umeleckých diel regionálneho kola pripravilo TKS v Martine v spolupráci s Maticou slovenskou.

Tohto roku bola najsilnejšie zastúpená staršia generácia turčianskych výtvarníkov bez výtvarného vzdelania. Do kategórie nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním sa prihlásila iba jedna autorka, avšak už dlhodobo v tejto súťaži chýba kategória autorov od 15 do 25 rokov, či už bez výtvarného, alebo s výtvarným vzdelaním. Najrozmanitejšie diela boli od výtvarne neškolených autorov špecifického výtvarného prejavu v insitnej tvorbe, ktorá obsahovala maliarske diela, drevené, kovové a mramorové plastiky.

Výstava súťažných prác neprofesionálnej umeleckej tvorby

Ako sme sa dozvedeli od Mgr. Libuše Pajurkovej, metodičky TKS, v tomto roku sa do súťaže zapojilo 29 výtvarníkov a rezbárov s viac ako stovkou prác. Práce hodnotila trojčlenná komisia v zložení: Peter Matis, Renáta Ižipová, Peter Klaudíny. Súťažilo sa v troch kategóriách a porota s uznaním hovorila o kvalite súťažných diel. Po náročnom rozhodovaní porota udelila 2 hlavné ceny, 4 ocenenia a 5 čestných uznaní.

Fotografie z otvorenia výstavy

O príjemnú atmosféru v úvodnom programe sa postarali recitáciou vlastnej tvorby členovia Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach. So svojimi básňami sa prezentovali Eva Očkayová – Kalabusová, Anna  Ursíni – Jamrišková, Magdaléna Hríbová a Milan Tuma, ktorý je vedúci tohto klubu. Program bol obohatený aj klavírnymi skladbami v podaním Martiny Kaličiakovej. Po slávnostnom otvorení vernisáže nasledovalo vyhodnotenie súťaže.

Ľubomír Smržík – Zubáč, kovové plastiky

Ľubomír Suržík – Zubáč, kovové plastiky

Všetky vystavené diela postupujú do krajského kola, ktorého vernisáž sa uskutoční 17.mája 2013 v Kysuckom múzeu v Čadci. Výstava prác prebieha až do 31.3.2013, pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 hod v Matičnom dome, Divadelná 23, Martin.

Výsledky sú nasledovné:

Kategória  A1 /autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania/

Hlavná cena:

Anna Letková – Štruktúry I.,II.,III., suchý pastel

Ocenenie:

Tatiana Šatarová – za sériu obrazov SEN, olejomaľba
Jana Jesenská  - Letná lúka,akvarel

Čestné uznanie:

Ľubomíra Osadská – Veľká Fatra – sedlo Šturec, olej
Mária Mravcová – Happiness, Windy, suchý pastel
Eduard Jurčák – Hhmlovina, Let vo výške 11 000 km, akvarel

Kategória B1 /autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním/

Čestné uznanie:

Alexandra Pilková – Detail, Spomienka na krajinu, akryly

Kategória C / insitná tvorba/

Hlavná cena:

Ľubomír Smržík – Zubáč, kovové plastiky

Ocenenie:

Ladislav Bún – za kolekciu drevených plastík
Karol Stodolica – Matka s dieťaťom, mramorová plastika

Čestné uznanie:

Emília Kmeťová – Jar v Záborí, akryl

Autor: Renáta Rudinská, Mgr. Libuše Majerková - TKS

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn