streda, 15 marec 2017 22:22

Vesmír očami detí 2017 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Vesmír očami detí 2017 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2017 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo XXXII. ročníka celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je poskytnúť deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach a našej budúcnosti.

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 32 škôl a prihlásených bolo spolu 317 výtvarných prác. Predsedom poroty bol Mgr. Radoslav Pančík (odborný metodik TKS pre výtvarníctvo), členkami pani Tatiana Šatarová a pani Emília Kmeťová (členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov). Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postúpili na celoslovenské kolo do Hurbanova:

 

  1.  kategória – materské školy

- Anetka Záhumenská, MŠ Kláštor p. Znievom

- Patrik Schvarc, MŠ Valča

- Laura Boďová, ZŠ s MŠ Gorkého

- Hanka Mitrušková, MŠ Dolinského

- Sofia Ema Grúberová, MŠ Družstevná

 

kategória – 1. - 4. ročník ZŠ

- Emma Mendelová, ZŠ Blatnica

- Paulína Lojanová, ZŠ s MŠ Sklabiňa

- Alžbetka Nogová, ZŠ ul. Jahodnícka

- Tatiana Šimeková, ZŠ Dubčeka

- Adela Čatlošová, ZŠ A. Stodolu

 

kategória – 5. - 9. ročník ZŠ

- Slavomír Šuch, ZŠ s MŠ Hurbanova

- Maximiliana Gontková, Evanjelická spojená škola

 - Ján Hamza, ZŠ Belá - Dulice

- Sarah Brisudová, ZŠ ul. Mudroňa

- Kristína Liptáková, ZŠ s MŠ Hurbanova

 

kategória - základné umelecké školy - 1. - 4. ročník ZŠ

- Richard Knižka, ZUŠ Turčianske Teplice

- Jonáš Štrbák, SZUŠ Dotyk

- Adam Baranček, ZUŠ Turčianske Teplice

- Tamara Kovalská, SZUŠ M. Haľamovej

- Barbora Olbertová, ZUŠ Turčianske Teplice

 

kategória -  základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

- Hannah Zajacová, ZUŠ Turčianske Teplice

- Mia Paula Lechanová, ZUŠ Frica Kafendu

- Martina Müllerová, ZUŠ Frica Kafendu

- Samuel Kuzma, ZUŠ Turčianske Teplice

- Pavol Tabačár, ZUŠ Frica Kafendu

 

 

Do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených veľmi veľa pekných prác a porota sa rozhodla udeliť aj 16 čestných uznaní, ktoré získali: Alexandra Elena Jakubcová, Viktória Štúriková, Stela Smiková, Pavol Bízik, Samuel Kempný, Kristína Samčíková, Ján Saksa, Alexandra Sotníková, Erik Facuna, Matej Rusnák, Nikolka Felcanová, Eliška Faltičková, Diana Kucejová, Dorotka Šichtová, Nikola Mažáryová a Saskia Semanová.

 

Špeciálnu cenu – krásnu knihu o vesmíre – získala práca Kristíny Liptákovej. O túto cenu, ako aj ďalšie zaujímavé knižky oceneným sa postaral pán Stanislav Thomka (poslanec MZ v Martine). Ocenené práce boli zaslané do Hurbanova na celoslovenské kolo súťaže Vesmír očami detí, ktorého výsledky sa dozvieme v apríli. Ďalších takmer 300 výkresov je verejnosti sprístupnených v priestoroch kina Moskva, v čase premietacích hodín, do 10. apríla 2017.

 

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.