štvrtok, 16 marec 2017 21:33

Súhrnná správa o činnosti Matice slovenskej za roky 2015 a 2016 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Súhrnná správa o činnosti Matice slovenskej za roky 2015 a 2016 Súhrnná správa o činnosti Matice slovenskej za roky 2015 a 2016

V ostatnom období bola slovenská verejnosť konfrontovaná otázkami niektorých médií o opodstatnenosti fungovania Matice slovenskej v modernej slovenskej spoločnosti. Zavádzajúce konštatovania vychádzali z premisy, že Matica slovenská si už svoju historickú úlohu splnila vo vyše 150-ročnom zápase za slovenskú štátnosť.

Matica slovenská v boji za demokratickú Slovenskú republiku toho vykonala vskutku veľa – o jej vznik sa priamo zaslúžila. Na otázku, kde je jej miesto v slovenskej spoločnosti, je odpoveď jednoduchá: Slovenskú štátnosť má v časoch európskej i svetovej globalizácie povinnosť chrániť. Ochranu štátnosti vníma predovšetkým na poli spoločenskom, kultúrnom, vedeckom, umeleckom  – nie politickom. Toto je jej hlavné poslanie na najbližšie roky a v tomto duchu si plní svoje zákonné úlohy, ktoré jej štát dal v zákone 68/1997 o Matici slovenskej a na ktoré prispieva každoročne účelovou dotáciou z Ministerstva kultúry SR.

 

Následný výpočet činnosti Matice slovenskej za ostatné dva roky je len výťahom toho najdôležitejšieho, čo v inštitúcii vykonali. Matica svoju činnosť každoročne hodnotí v Správach o činnosti a hospodárení Matice slovenskej, ktoré majú viac ako sto strán. Nasledujúci dokument na stiahnutie je len prierezom činnosti MS za ostatné dva roky.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn