štvrtok, 07 marec 2013 19:33

Vesmír očami detí

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Vesmír očami detí Vesmír očami detí

Dňa 6.marca 2013 sa v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Do súťaže bolo celkom zaslaných 257 výtvarných prác, z ktorých trojčlenná porota pod vedením predsedníčky Mgr. Libuše Turicovej vybrala 25 prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola. A že to porota nemala ľahké, o tom svedčia vystavené práce detí.

Súťažilo sa v piatich kategóriách, pričom tento rok sa porota po prvýkrát rozhodla oceňovať diela bez určenia poradia. Vyhlasovanie výsledkov otvorilo hudobné vystúpenie   detí  zo SÚZUŠ Aurela Stodolu. Diplomy a vecné ceny za ocenené práce si deti prevzali z rúk riaditeľky TKS pani Zuzany Kmeťovej a  predsedníčky poroty pani Libuše Turicovej. Ocenené práce budú po skončení výstavy poslané na celoslovenskú súťaž do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde porota celoslovenského kola zasadne 9.apríla 2013.


Tento rok to už bol 27.ročník celoslovenskej súťaže a my sme položili pár otázok pani  Bc.Jane Jarošovej, metodičke TKS, ktorá celú súťaž organizovala:

V tomto roku prebiehalo už 27.kolo celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“. Aké sú Vaše dojmy z tohto ročnika?

"Je to už 27.ročník, my ako TKS sme tento rok organizovali 4.ročník regionálneho kola pre Turiec. Teší ma, že sa každým rokom zapája množstvo MŠ, ZŠ a takmer všetky ZUŠ v okrese MT a TR. Je chvályhodné, že si učiteľky (najmä na ZŠ) nájdu čas na prácu s deťmi na súťaže, ktoré sú pre nich prácou "naviac" a sú ochotné poslať výtvarné práce do súťaže. Nie je to len o doručení prác, ale každú prácu treba označiť potrebnými informáciami podľa propozícií. Tento ročník sa kvalitou prác neliši nejako výnimočne od ostatných ročníkov, ale stretávam sa pri hodnotení poroty s tým, že práce žiakov nižších ročníkov sú často kvalitnejšie ako starších žiakov ZŠ."

Koľko škol sa zapojilo do tohto regionálneho kola?

"Zapojilo sa celkom 28 MŠ, ZŠ a ZUŠ."Prečo sa tento rok rozhodla porota oceňovať práce po novom, teda bez určenia poradia ako v predchádzajúcich rokoch?

"Každým rokom má porota veľmi ťažkú úlohu vybrať z každej kategórie 5 výtvarných prác a ešte ťažšie je určovať poradie, ktorá práca je lepšia, komu udeliť prvé miesta a komu iba postupy. Je to aj tým, že práce sú robené rôznymi štýlmi, ktoré sa nedajú porovnávať. V tomto roku bola predsedníčkou poroty Mgr. Libuša Turicová, ktorá chodieva do poroty na celoslovenské výtvarné súťaže, sama je riaditeľkou ZUŠ a venuje sa roky výtvarnému umeniu. Ona navrhla - ako sa to vraj už teraz robieva najčastejšie pri iných súťažiach - aby sa neudeľovali konkrétne miesta, lebo deti sú z poradia často sklamané. Keďže my ako organizátori nižšieho kola máme za úlohu poslať do celoslovenskej súťaže 5 prác z každej kategórie, nie je pre celoslovenské kolo dôležité na akom mieste sa umiestnila tá-ktorá práca u nás. Stáva sa nám, že u nás sa dielo umiestnilo na 4. mieste a na celoslovenskom dostalo 3. miesto. A za seba môžem povedať, že som tiež spokojná, že sme to takto vyriešili."

Do kedy potrvá výstava?

"Výstava výtvarných prác potrvá v klubovni TKS do 22.marca 2013. Otvorená bude na požiadanie v TKS počas pracovných hodín  a to od  8.00 – 15.00 hod. V prípade záujmu o prehliadku v inom termíne je vhodné telefonicky sa dohodnúť s metodikmi na mobilnom čísle 0917 4494708, alebo na čísle 043/4132394."

Výsledky regionálneho kola výtvarnej súťaže

1.kategória – deti predškolského veku
Roman Straka,MŠ Francúzskych Partizánov, Vrútky – „Mimozemšťan“
Adamko Černák,SMŠ Zvolenská,Martin – „Spoznávame vesmír“
Samko Mičko,MŠ J.Lettricha, Martin – „Cesta vesmírom“
Samko Berník,SMŠ Zvolenská,Martin – „Moja planéta“
Mirko Feťko,MŠ A.Stodolu,Martin – „Čo sa deje vo vesmíre“

2.kategória – 1.-4.ročník ZŠ
Laura Zbyňovcová,ZŠ Belá – Dulice – „Vesmír očami detí“
Terezka Vojtylová,SZŠ T.Zanovita,Martin – „Budúcnosť“
Lucia Fázková,ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin – „Vesmír“
Matej Balko,SZŠ T.Zanovita,Martin – „Skúmanie vesmíru“
Karinka Hojová,ZŠ A.Stodolu,Martin – bez názvu

3.kategória  - 5.-9.ročník ZŠ
Nicol Matejková, ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin – „Hviezdny roj“
Dominika Kevešová,ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin – „Vesmírne svetlo“
Benjamín Koša,ZŠ a MŠ Priehradná, Martin – Rozpad čiernej diery“
Dominika Revayová,ZŠ a MŠ Hurbanova, Martin – „2 galaxie“
Alena Štefaneková,ZŠ Jahodnícka , Martin – „Vesmír“

4.kategória – základné umelecké školy – 1.-4.ročník
Pavol Tabačár,ZUŠ F.Kafendu, Vrútky – „Ufón Uqi-Kugi“
Norika Pilková,SUZUŠ A.Stodolu, Martin – „Vesmír budúcnosti“
Marta Veselková,ZUŠ P.Mudroňa, Martin – „Vesmírna stanica“
Samko Zrubák,SUZUŠ A.Stodolu,Martin – „Vesmírny výskum“
Viktória Olléová,ZUŠ F.Kafendu, Vrútky – „Ufón Glinwolf“

5.kategória – základné umelecké školy – 5.-9.ročník ZŠ
Janka Nerečová,SUZUŠ A.Stodolu, Martin – „Vesmírne etudy“
Simona Guráňová,ZUŠ F.Kafendu, Vrútky – „Mimozemský tvor“
Monika Sereková, ZUŠ F.Kafendu, Vrútky – „Mimozemský tvor“
Peter Pilka, SUZUŠ A.Stodolu, Martin – „Vesmírna sonda“
Eva Jánošíková,SUZUŠ A.Stodolu, Martin – „Planetárna hmla““

Autor: Renáta Rudinská

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn