piatok, 24 marec 2017 03:04

Turčianske divadelné dni 2017 prebehli na pôde amatérskych divadiel

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianske divadelné dni 2017 prebehli na pôde amatérskych divadiel Turčianske divadelné dni 2017 prebehli na pôde amatérskych divadiel

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 17. marca 2017 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske divadelné dni 2017.

 

Súťaž v tomto roku prebehla ambulantnou formou, čo znamená, že porota navštívila súťažiace divadelné súbory na ich domovskej pôde. Do súťaže Turčianske divadelné dni 2017 sa zapojili za okres Martin v kategórii amatérskeho divadla dospelých: DS VOD-a Martin a za okres Turčianske Teplice v kategórii divadla mladých: Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice a Literárno-dramatický odbor pri ZUŠ Turčianske Teplice. Odborná porota v zložení Mgr. art. Martina Mašlárová, Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. rozhodla nasledovne:

 

Kategória – amatérske divadlo dospelých okres Martin:

Postup do krajského kola súťaže:

VOD-a Martin – inscenácia Ťapákovci – réžia Dana Rusnáková

 

Kategória – divadlo mladých okres Turčianske Teplice:

Postup do krajského kola súťaže:

Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice – inscenácia Purgatorium – réžia Monika Kajanová

 

Postupujúce ochotnícke divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 2017 v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.