piatok, 08 marec 2013 00:00

Turčianska knižnica predstavila vzdelávací projekt

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Turčianska knižnica predstavila vzdelávací projekt Turčianska knižnica predstavila vzdelávací projekt

Pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv.Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy sa rok 2013 v Žilinskom kraji nesie v znamení osláv, kedy viaceré kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v kraji organizujú rôzne podujatia a aktivity s cieľom priblížiť širokej verejnosti význam odkazu solúnskych bratov pre dnešné generácie.

Výnimkou nie je ani Turčianska knižnica v Martine, ktorá realizuje projekt pod názvom „Na počiatku bolo SLOVO...“, ktorý je nositeľom myšlienky „Kultúrne dedičstvo a tradície slovenskej literatúry od Konštantína a Metoda po literárnu prítomnosť“ Projekt je realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt obsahuje metodický materiál určený pre pracovníkov knižníc a pedagógov nielen v Turci, ale v celom VÚC Žilinský kraj. Autormi textov sú Mgr.Judita Poliačiková a PhDr.Peter Mišák, partnerom projektu je Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine. Slávnostná prezentácia projektu sa uskutočnila dňa 6. marca 2013 v priestoroch Turčianskej knižnice za účasti hostí zo Žilinského samosprávneho kraja. Prezentácia pozostávala z dvoch častí. V prvej, slávnostnej, sa prihovoril prítomným riaditeľ Odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Mgr.Peter Kubica, ktorý počas premietania filmu ozrejmil a sprostredkoval cyrilo-metodskú tradíciu v ŽSK. Film bol zároveň aj  pozvánkou na prehliadku miest, ktoré sú zasvätené sv.Cyrilovi a Metodovi v našom kraji.

Druhá časť pozostávala z praktickej časti. Študenti Gymnázia J.Lettricha predviedli využitie projektu v praxi a to formou simulácie dvoch vyučovacích hodín pod vedením autorov projektu Mgr.Judity Poliačikovej a PhDr.Petra Mišáka. Študenti dostali k vypracovaniu pracovné listy, pričom k správnym riešeniam sa dopracovali nielen využitím vedomostí z teórie literatúry, ale aj použitím rôznej literatúry, ktorú poskytuje knižnica.

Metodický materiál má umožniť študentom pod vedením knihovníkov, či pedagógov, vyhľadávať informácie k zadaným témam. Má rozvíjať tvorivosť a viesť mladých ľudí k vedeckej práci. Stredoškoláci, ktorí navštívia knižnicu nebudú len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale budú sa vzdelávať prostredníctvom riešenia problémových úloh. Problematika odkazu cyrilo-metodskej tradície v slovenskej literatúre je v metodike spracovaná do 7 okruhov:

1.    Konštantín a Metod – počiatky slovanskej písomnosti.
2.    Renesancia, humanizmus a barok v literatúre.
3.    Národné obrodenie a jazykové snahy Antona Bernoláka.
4.    Téma lásky ponad hranice času.
5.    Spisovná slovenčina a romantizmus.
6.    Alúzie na históriu v tvorba Janka Jesenského.
7.    Moderná literatúra a odkaz Konštantína a Metoda.

Projekt predstavuje prierez témami našej slovenskej literatúry v jednotlivých historických obdobiach. Na záver už len zacitujeme z materiálu: „Knižnica je predstavená žiakom ako moderná komunikačná inštitúcia, ktorá poskytuje čitateľovi služby cez informačné a komunikačné technológie. Na druhej strane knižnica využitím literatúry môže prispieť k odstráneniu hrozby straty ľudských kontaktov, ktoré moderné technológie spolu s virtuálnou realitou prinášajú. Osobné vlastnosti dejateľov, ich spisovateľov, problémy, ktoré riešili na pozadí doby, sú výzvou pre mládež.

Autor: Renáta Rudinská

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn