nedeľa, 02 apríl 2017 21:00

Žiačka SOŠ obchodu a služieb získala tretie miesto na medzinárodnej barmanskej súťaži

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Žiačka SOŠ obchodu a služieb získala tretie miesto na medzinárodnej barmanskej súťaži Žiačka SOŠ obchodu a služieb získala tretie miesto na medzinárodnej barmanskej súťaži

V dňoch 21. až 23.marca 2017 sa konala medzinárodná barmanská súťaž juniorov a profesionálov CASSOVIA CUP 2017 v priestoroch hotelovej akadémie v Košiciach pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a v tomto roku sa jej zúčastnili aj naši žiaci z SOŠ obchodu a služieb v Martine - Lenka Kubovová, žiačka 3.ročníka hotelovej akadémie a Patrícia Deriková, z 3.ročníka študijného odboru čašník, servírka  pod gesciou vyučujúcej Mgr. Jany Karkušovej.

Súťaž bola dvojkolová. Každý súťažiaci musel pripraviť celkovo 8 porcií nápojov v dvoch kategóriách – Before Dinner Cocktail a Soft Drink, každý za 6 minút. Okrem praktických zručností museli žiaci preukázať aj svoje poznatky prostredníctvom písomného testu z oblasti tovaroznalectva, z medzinárodnej barmanskej oblasti a zo všeobecného prehľadu informácií a diania u nás, aj vo svete. Významným ukazovateľom bola aj chuť a estetické prevedenie samotných nápojov.

 

 

Hodnotenie bolo podľa aktualných medzinárodných pravidiel IBA. Žiaci využívali rôzne techniky, vytvárali inšpiratívne dekorácie, využívali zaujímavé ingrediencie. Celkovo možno konštatovať, že úroveň žiackych súťaží stúpa. Juniori majú možnosť vidieť aj prácu profesionálnych barmanov, majú priestor si s nimi vymeniť informácie a tiež porovnať prácu zahraničných študentov z odborných škôl. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo celkovo 58 žiakov zo Slovenska, z Čiech a z Estónska.  Z toľkého počtu žiakov sa naša Patrícia Deriková prebojovala na stupne víťazov a získala 3. miesto s nápojmi: „Spring Fresh Breeze a Rhubarb Symphony".

 

Mgr. Jana Karkušová

Prispievateľka Turiec Online

Vedúca odbornej praxe odborov čašník, kuchár a cukrár v SOŠ obchodu a služieb Martin. Aktívna členka slovenskej barmanskej asociácie a majsterka sveta v príprave kokteilov.