nedeľa, 02 apríl 2017 21:15

Kia Motors Slovakia zvýšila základné mzdy výrobných zamestnancov o 75 eur

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kia Motors Slovakia zvýšila základné mzdy výrobných zamestnancov o 75 eur Kia Motors Slovakia zvýšila základné mzdy výrobných zamestnancov o 75 eur

(Teplička nad Váhom) 29. marec 2017 – Výsledkom tohtoročného kolektívneho vyjednávania o mzdových podmienkach pre zamestnancov Kia Motors Slovakia je dohoda platná k 1. aprílu 2017.

Zástupcovia zamestnancov sa s vedením spoločnosti dohodli na raste základných miezd pre výrobných zamestnancov o 75 eur. Proporčne sa zvýšia aj bonusy odvodené od základnej mzdy a pribudne zvýšený príplatok za prácu v noci, ktorý narastie zo súčasných 0,74 eur na 1,10 eur za hodinu. Celkovo si tak výrobný zamestnanec prilepší v priemere o viac ako 115 eur každý mesiac.

 

Súčasťou platnej kolektívnej zmluvy aj naďalej ostávajú letný, vianočný, štvrťročné motivačné bonusy ako aj koncoročný bonus za splnenie výrobného plánu. Zo sociálneho fondu budú taktiež poskytnuté veľkonočné a vianočné poukážky, každá v hodnote 30 eur. Výsledok kolektívneho vyjednávania tak zvýši v roku 2017 priemernú mzdu v závode o približne 7,5 %.

 

Tohtoročný výsledok kolektívneho vyjednávania predstavuje doteraz historicky najvyšší nárast základných miezd v našej spoločnosti. Je prejavom úprimnej vďaky za každodennú zodpovednú a náročnú prácu našich zamestnancov. V najbližšom období zašlem každému z nich osobné poďakovanie priamo domov a požiadam ho o spätnú väzbu. Zozbierané  pripomienky a návrhy pomôžu upevniť pozíciu Kia Motors Slovakia medzi najatraktívnejšími zamestnávateľmi na Slovensku. Verím, že naša spoločnosť bude firmou, v ktorej budú chcieť v budúcnosti pracovať aj deti našich zamestnancov,“ povedal prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia, pán Dae-Sik Kim. Výsledok kolektívneho vyjednávania a dohodnuté podmienky budú mať zároveň pozitívny dopad aj pre novonastúpených zamestnancov a študentov duálneho vzdelávania.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn