nedeľa, 02 apríl 2017 21:52

Mobilita žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine v rámci programu Erasmus+

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mobilita žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine v rámci programu Erasmus+ Mobilita žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine v rámci programu Erasmus+

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, v rámci programu Erasmus+, sa aktuálne v týchto dňoch zúčastňujú mobility v poľskom meste Lodž. Partnerská škola „Zespol szkol gastronomicznych“ im opakovane ponúkla možnosť realizovať všetky dopredu naplánované aktivity.

V tomto roku sa tak  mali možnosť vycvičiť v príprave poľských národných teplých a studených jedál, trendových miešaných nápojov, v ovládaní ubytovacích softvérov a vo vedení agendy na úseku príjmu hosťa v ubytovacích zariadeniach. Okrem toho, že učitelia školy a zamestnanci recepcie hotela Grand vyvinuli maximálne úsilie pre ich osobný profesionálny rast v oblasti pohostinstva a hotelierstva, škola pre nich zabezpečila exkurziu luxusného hotela DobleTree by Hilton v Lodži a súkromnej reštaurácie vo Wroclawi.

 

Vyvrcholením odborných aktivít bolo zabezpečenie „uroczystego - slávnostného“ banketu pre významných hostí školy a novinárov, na ktorom mali možnosť žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine v spolupráci so žiakmi Zespolu szkol gastronomycznych v Lodži preukázať zručnosti z banketového systému obsluhy. Išlo o náročnú obsluhu, pri ktorej malo podanie každého jedla, či nápoja inú kompozíciu. Najväčší úspech z pohľadu hostí malo podanie minerálnej vody v tanečnom rytme, ktoré ocenili silným potleskom.

 

Keďže cieľom mobilít v rámci programu Erasmus+ je aj spoznávanie histórie, odlišných kultúr, či náboženstiev navštíveného regiónu, zástupcovia združenia K.A.B.A. Slovensko v spolupráci so zástupcami Zespolu szkol gastronomycznych ponúkli žiakom bohatý program, z ktorého si vybrali návštevu monumentálneho židovského cintorína, kde je pochovaných viac ako 150 000 židov, najmä z obdobia lodžského ghetta vytvoreného nemeckými fašistami. Atmosféru prehliadky cintorína umocňovala aj aktuálna prítomnosť veľkej skupiny židov, ktorí v jeho kaplnke spievali náboženské piesne a modlili sa. Žiakom pri  prehliadke tohto pietneho miesta šiel až mráz po chrbte.

 

 

Z ďalších ponúkaných možností si žiaci vybrali návštevu starej manufaktúry „Biala Fabryka“, ktorá je v súčasnosti súčasťou historického skanzenu. Jeho úlohou je pripomínať ľuďom obdobie veľkovýroby bavlnených nití, prostredníctvom ktorej sa stala Lodž významným mestom Poľska. V rámci jednodňového výletu v meste Wroclaw žiaci navštívili jeho časť - Staré mesto, kde obdivovali staré historické budovy v rôznych architektonických slohoch a mravenisko ľudí podieľajúcich sa na vytváraní „genia loci“ tohto priestoru.

 

Najviac sa však tešili z návštevy zoologickej záhrady známej svojim oceanáriom, ktoré ponúka možnosť pozorovania morských živočíchov z preskleného tunela. Žiaci tu mali možnosť prežívať zvláštne pocity pri preplávaní žralokov, tuleňov, či rají ponad ich hlavy. V rámci voľnočasových aktivít hrávajú bowling, „laser games“, alebo si posedia a porozprávajú sa so svojimi poľskými spolužiakmi v niektorom zo zaujímavých pohostinských zariadení.

 

Aj napriek tomu, že mobilita žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb ešte trvá, možno konštatovať, že im do života prinesie množstvo pekných spomienok, ktoré sa podpíšu pod ich trvalý pozitívny vzťah k poliakom a k ich kultúre. A o to vlastne ide aj Európskej únii, „financovateľke“ programu Erasmus+. Nech ľudia žijúci v nej sa dobre poznajú a sú k sebe v maximálnej možnej miere tolerantní.

       

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn