štvrtok, 06 apríl 2017 18:45

Mladí speváci sa predstavili folklórnej súťaži O zlatú guľôčku

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mladí speváci sa predstavili folklórnej súťaži O zlatú guľôčku Mladí speváci sa predstavili folklórnej súťaži O zlatú guľôčku

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo 1. apríla 2017 regionálnu nesúťažnú prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku.  Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

Poslaním tohto podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je aj vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

 

Deti spievali bez hudobného sprievodu a každé dieťa sa predstavilo 2 piesňami

 

Porota pracovala v zložení Mgr. art. Marek Konček, Bc. Eva Záborská a Branislav Murček. Z účinkujúcich porota vybrala 6 detí z I. kategórie (deti od 6 do 10 rokov / 1. – 4. trieda ZŠ) a 8 spevákov z II. kategórie (deti od 10 do 15 rokov / 5. – 9. trieda ZŠ / 1. – 5. trieda osemročných gymnázií):

 

1. Kategória

Viktória Ižová, Viktória Šišková, Emma Birčeková, Magdaléna Žofia Boturová, Jakub Veloch, Natália Voštináková

 

 

2. Kategória

Vojtech Baláž, Ema Dvorštiaková, Lenka Klencová, Natália Šišková, Simona Stupková, Sára Kozmanová, Viktória Poliaková, Matej Vydra

 

 

Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa uskutoční 4. júna 2017 v Centre voľného času Kamarát v Martine. Prehliadka O zlatú guľôčku bola realizovaná v rámci projektu O zlatú guľôčku, ktorý  je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.