Reklama
piatok, 08 marec 2013 17:35

Združenie Pôvabnica Turca predviedlo krásy paličkovanej čipky

Ohodnotiť túto položku
(15 hlasov)
Združenie Pôvabnica Turca predviedlo krásy paličkovanej čipky Združenie Pôvabnica Turca predviedlo krásy paličkovanej čipky

História paličkovanej čipky na Slovensku siaha až do 16.storočia, do čias nemeckej baníckej kolonizácie. V slovenskom prostredí dosiahla paličkovaná čipka úžasnú rozmanitosť a estetickú úroveň. Je to tak preto, že šikovné prsty slovenských čipkárok vytvárali čipky, ktorými zdobili nielen svoje tradičné ľudové odevy, ale aj domácnosti.

OZ Pôvabnica Turca

Rozličné lokality a prírodné podmienky, v ktorých ľudia žili, určovali charakter odevov a ozdobných predmetov, a ony zas určovali charakter a vzhľad paličkovanej čipky. Na technickú vyspelosť paličkovanej čipky mali vplyv aj čipky, ktoré zdobili sakrálne odevy a odevy šľachticov. Postupom modernej doby však tradičný odev zanikal a s ním aj tradičná paličkovaná čipka. Preto bolo dôležité nájsť paličkovanej čipke nové uplatnenie a učiť sa paličkovať. V Martine sa o zachovanie tejto tradičnej kultúrnej hodnoty už mnoho rokov snaží OZ Pôvabnica Turca, ktoré zrealizovalo výstavu diel svojich členov v Turčianskom kultúrnom stredisku.

OZ Pôvabnica Turca

O zaregistrovanie sme požiadali v januári roku 2000 a v súčasnej dobe máme 25 aktívnych členiek, ktoré paličkujú,“ povedala nám pani Marta Hauserová, jedna z členiek OZ. „Ešte donedávna sme paličkovali čipky z rôznych regiónov, ale v súčasnej dobe sa venujeme nádhernej liptovskej čipke, ktorá takmer upadla do zabudnutia.“ A prečo liptovskej? „Pretože Turiec tradíciu v paličkovaní nemá, tu sa nepaličkovalo. Paličkovanie do Turca priniesla jedna zo zakladajúcich členiek OZ pani Mária Čobrdová, ktorá je súčasne aj najstaršou členkou OZ a paličkovaniu liptovskej čipky zasvätila 20 rokov.“ prezrádza nám pani Hauserová.

OZ Pôvabnica Turca
Každý rok pripravujeme výstavy  prác  tematicky k Veľkej noci a Vianociam, a snažíme sa vždy priniesť nové práce, nové nápady, ktoré počas roka vznikli,“ povedala nám vedúca OZ pani Vierka Švecová. „Naše práce ľudia v Turci poznajú, pretože chodíme po rôznych jarmokoch, kultúrnych podujatiach, kde predvádzame ukážky ako sa paličkovaná čipka robí, organizujeme výstavy. Ale vystavovali sme aj v Bekešskej Čabe, Londýne,  Vamberku, kde sme mali so svojimi prácami veľký úspech. Stále máme veľa pozvaní do zahraničia, žiaľ všetko zlyháva na financiách. Je to z toho dôvodu, že všetko si musíme hradiť sami a väčšina členiek je už v dôchodcovskom veku,“ dodala pani Švecová.

OZ Pôvabnica Turca

Autor: Renáta Rudinská

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn