pondelok, 01 máj 2017 21:44

Detaily rekonštrukcie železničnej stanice v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Detaily rekonštrukcie železničnej stanice v Martine Detaily rekonštrukcie železničnej stanice v Martine

Železnice Slovenskej republiky 28. marca 2017 zverejnili svoj investičný plán na najbližšie dva roky. Martinčanov rekonštrukcia určite poteší, prichádzajú s ňou pozitívne zmeny.

"Zaradenie do investičného plánu je pre mesto potvrdením prísľubu generálneho riaditeľa ŽSR z minulej jari. Následne bolo vypracované investičné zadanie, momentálne sa realizuje výberové konanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne bude prebiehať výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Po ukončení týchto konaní rekonštrukcii už nič nebude brániť," uvádza sa v tlačovej správe mesta Martin.

 

Na fasáde výpravnej budovy pribudne antigrafitový náter

 

Budú vymenené okná a dvere, opravený krov a strešná krytina na výpravnej budove. Nastane úprava priestorov vestibulu. Ďalej sa bude riešiť rekonštrukcia elektroinštalácie, ako aj rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia priestorov stanice. Pre cestujúcich sa vybuduje nový informačný systém HAVIS. Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu nástupíšť a koľají sa vybuduje obojstranná pevná hrana nástupíšť a osadí sa zámková dlažba. Pre bezpečný pohyb imobilných cestujúcich sa v stanici vybuduje bezbariérový prístup z predstaničného priestoru do mesta pasážou k WC a na kryté nástupište, z krytého nástupišťa do vestibulu k pokladniam a z krytého nástupišťa ku koľaji na konci nástupišťa pri dopravnej kancelárii. Na priechode cez koľaj číslo 6 sa vymení výdreva. Na úrovňové prechody budú osadené prvky pre navádzanie slabozrakých a nevidiacich.

 

 

Verejnosti bude slúžiť stojisko na bicykle a osadia sa nové smetné koše

 

Aktuálne sa realizuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Po jej vyhotovení ŽSR v zmysle platnej legislatívy, budú realizovať výberové konanie na zhotoviteľa. Samotnú realizáciu rekonštrukcie nesamostatnej železničnej stanice (NŽST) Martin plánujeme na rok 2019. Jej celkové trvanie bude známe po vyhotovení projektu. Výška investícií na rekonštrukciu je plánovaná v rozsahu 770 000 €. V súčasnosti je ešte predčasné hovoriť o obmedzeniach v doprave.

 

 

„Mesto Martin je hlavným mestom slovenskej kultúry, a preto si jednoducho zaslúži reprezentatívnu železničnú stanicu, aj keď neleží na hlavnom železničnom ťahu. Som rád, že vedenie Železníc Slovenskej republiky pochopilo moje argumenty a zaradilo našu stanicu do investičného plánu. Verím, že práce na rekonštrukcii začnú čo najskôr a Martinčania sa už nebudú za stanicu hanbiť,“ uviedol primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn