streda, 03 máj 2017 09:39

Na besede bilancovali aktivity projektu Erasmus+

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Na besede bilancovali aktivity projektu Erasmus+ Na besede bilancovali aktivity projektu Erasmus+

Stredisko odbornej praxe kadernícke, kozmetické a obchodu v spolupráci s predmetovou komisiou gastronomických a hotelových služieb zorganizovali dňa 28. apríla 2017 besedu na tému „Žiacke vzdelávacie mobility“, ktorej cieľom bolo poskytnúť prítomným čo najviac informácií o mobilitách uskutočňovaných v rámci programu Erasmus+.

Besedy sa zúčastnili žiaci 1. ročníka učebného odboru kaderník a žiaci 1. 2. a 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Hosťami besedy boli zamestnanci združenia K.A.B.A. Slovensko, riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky a učitelia majúci zásluhy na úspešnom priebehu doposiaľ realizovaných mobilít.

 

Hneď v úvode podujatia sa o jeho pohodovú atmosféru zaslúžila tretiačka Kristína Martinková, ktorá dynamickou piesňou „TA NE“ rozveselila celé publikum. Dobrá nálada pokračovala aj pri prezentovaní aktivít vykonávaných žiakmi zúčastnených na mobilitách v poľskom meste Lodž a v českom meste Ústí nad Labem. Hoteláčky Martina a Nikola a kaderníčko-kozmetičky Viktória a Lucia porozprávali prítomným o svojich dojmoch a zážitkoch nielen z odborných praxí, ale aj  z oblasti kultúrno-spoločenskej a trávenia voľného času. Svojim spolužiakom vrele odporúčali účasť na mobilitách, ktoré sú plánované v budúcich obdobiach.

 

 

Do besedy sa aktívne zapájali nielen žiaci, ale aj  hostia. Jej účastníci sa mali možnosť dozvedieť okrem iného aj o nových projektoch, ktoré pripravuje združenie K.A.B.A. Slovensko pre budúce roky. Ide o projekty vzdelávacích mobilít na jednej strane pre žiakov na druhej strane pre pedagogických pracovníkov. V závere besedy prejavili záujem o účasť na mobilitách takmer všetci zúčastnení. Napokon niet sa čomu čudovať. Po rozšírení svojich odborných kompetencií a naviac po spoznávaní iných ľudí, resp. inej kultúry a získavaní nových zážitkov túži každý. Čo dodať na záver? Stanovený cieľ besedy sa naplnil. Žiaci a hostia z nej odchádzali spokojní. Všetkým tým, ktorí prispeli k jej zdarnému priebehu srdečne ďakujeme.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn