streda, 03 máj 2017 22:14

Turiec maľovaný: kreatívna súťaž pre deti

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turiec maľovaný: kreatívna súťaž pre deti Turiec maľovaný: kreatívna súťaž pre deti

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vyhlasuje literárno-výtvarnú súťaž detí a mládeže zameranú na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec.

Vyhodnotenie súťaže bude počas 33. ročníka Turčianskych slávností folklóru v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 11. júna 2017 o 10.30 h v objekte vozárne Moškovec (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke www.tks.sk. Práce budú vystavené v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny do 31. 8. 2017.

 

Na stiahnutie: propozície v PDF

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie