Reklama
pondelok, 11 marec 2013 00:00

Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mestská polícia Martin informuje: priestupky Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Martin, 01. - 07. marec 2013. Chladné dni pomaly ustupujú a s tým prichádza nový druh "jarných" priestupkov. Za posledný týždeň sa riešilo v Martine predovšetkým požívanie alkoholu na verejnom priestranstve a rušenie nočného kľúdu.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2013 o 09:55 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci K. G., M. B. a V. D. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. Riadok tržnici RETAS porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. U. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2013 o 15:24 bolo prostredníctvom MKS zistené pri soche Jánošíka na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila skupina asi pätnástich osôb tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 15:33, zistili, že alkoholické nápoje na verejnom priestranstve požívali L. L., F. Š. a D. H. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2013 o 16:55 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci I. U. a R. K. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 02. 03. 2013 o 00:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul.  M. R. Štefánika rušia nočný kľud krikom a hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:02, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušil A. R. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 03. 2013 o 09:55 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. Š. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 02. 03. 2013 o 15:10 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. B. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v areáli školy – VZN č. 83

Dňa 02. 03. 2013 o 20:55 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. D. a L. M. tým, že požívali alkoholický nápoj v areáli ZŠ. Za spáchanie priestupku bola T. D. uložená pokuta v blokovom konaní. L. M. odmietol na mieste prejednať priestupok v blokovom konaní a ďalej vec objasňuje Priestupkový referát MsP.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 02. 03. 2013 o 23:58 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:59, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila V. F. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 03. 03. 2013 o 05:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:59, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila E. S. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 04. 03. 2013 o 07:57 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študentov pri fajčení v škole. Hliadka MsP (npor. Kriska, por. Reichel), ktorá sa dostavila na miesto o 08:03, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili M. M. a J. H. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa  04. 03. 2013 o 08:30 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili R. L. a T. H. tým, že fajčili na WC v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 03. 2013 o 13:40 zistila hliadka MsP v parku na Ul. J. D. Dolinského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil T. T. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem.  K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 05. 03. 2013 o 09:30 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na lavičke na námestí SNP sedí osoba, ktorá znečistila verejné priestranstvo ohorkom cigarety. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:35, zistila, že verejné priestranstvo znečistil bezdomovec Ján JESENSKÝ. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím, pričom verejné priestranstvo vyčistil.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 03. 2013 o 12:25 zistila hliadka MsP na Ul. školskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. D. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní..

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 05. 03. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil bezdomovec B. K. tým, že fajčil na nástupišti SAD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 03. 2013 o 15:50 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. J. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 05. 03. 2013 o 16:35 zistila hliadka MsP pri športovej hale na Ul. Gorkého znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec T. R. tým, že odhodil odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím, pričom verejné priestranstvo vyčistil.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 05. 03. 2013 o 16:35 zistila hliadka MsP pri športovej hale na Ul. Gorkého porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil bezdomovec T. R. tým, že v zákonom stanovenej lehote neprihlásil psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 06. 03. 2013.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 06. 03. 2013 o 11:15 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. L. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 06. 03. 2013 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. Sucháčkovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. V. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v spojenej škole

Dňa 06. 03. 2013 o 12.45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v  Spojenej škole na Ul. červenej armády prichytil študenta pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:50, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil O. L. tým, že fajčil v škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 07. 03. 2013 o 09:30 prijala hliadka MsP podnet, že na parkovisku pod Partizánskym cintorínom na Ul. francúzskych partizánov vodič vozidla tov. zn. ISUZU z prívesného vozíka vyložil kartónový odpad mimo určeného miesta. Hliadka MsP, šetrením zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil T. M. tým, že uložil uvedený odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM LIDL

Dňa 07. 03. 2013 o 09:58 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:05, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 8,97 € sa dopustil M. S. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Autor: MsP Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn