Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 11 máj 2017 22:12

Žiaci Obchodnej akadémie na súťaži Vitajte v našom regióne

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žiaci Obchodnej akadémie na súťaži Vitajte v našom regióne Žiaci Obchodnej akadémie na súťaži Vitajte v našom regióne

Dňa 26. apríla 2017 sa dva tímy z Obchodnej akadémie v Martine zúčastnili 14. ročníka celoslovenskej súťaže študentských tímov v prezentácii regiónov Slovenska v OC Mirage v Žiline. Súťaž organizuje spoločnosť JA Slovensko, n. o. a tento rok na nej prezentovalo svoje nápady rekordných 46 tímov.

 

Žiaci sa do projektu zapojili v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, a ako jediná škola v našom regióne už niekoľko rokov propaguje a zviditeľňuje Turiec a jeho krásy takýmto spôsobom.  Prvý tím III. D triedy s názvom OLIOA (Kristína Lacková, Natália Tarhajová, Natália Mičencová, Denisa Grajciarová, Alexandra Štrbová a ostatní členovia Erika Bielokosztolszká, Diana Ondrejkovičová) sa zameral na oživenie tradícií Turčianskych olejkárov a šafraníkov.

 

Príprava na súťaž prebiehala vo viacerých etapách

 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Slovenskom národnom múzeu v Martine v novembri 2016 s pani Mgr. Elenou Bercíkovou–Zahradníkovou, ktorá sa tejto téme venuje už niekoľko rokov. Na druhom stretnutí si na základe povolenia PhDr. Márie Halmovej, riaditeľky SNM a po vypísaní Bádateľského listu, mohli žiaci urobiť fotodokumentáciu historických predmetov.

 

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, kde sa nám venoval p. Mgr. Radoslav Pančík a informoval nás taktiež o problematike. Na stretnutí bol aj p. Bc. Tibor Sajdák, ktorý sa v rodinnej firme AGRO WSM s. r. o. venuje výrobe a produkcii Turčianskeho konopného oleja a našu myšlienku podporil ako sponzor,“ spomína Ing. Danica Tokarčíková, vyučujúca predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.

 

Podmienkou súťaže bola aj spolupráca s podnikateľským sektorom a regionálnymi inštitúciami v tejto oblasti, a preto ďalšie kroky študentov viedli na Mestský úrad v Martine, do Turistického informačného centra a do reklamnej agentúry VL MEDIA s. r. o., ktorá zabezpečila tlač plagátov na súťaž.

 

Pre tento projekt bolo zaujímavé aj stretnutie v spolku Živena, kde jeho mladé členky iniciovali otvorenie Prvej turčianskej bylinkovej záhradky v priestoroch Živeny v Martine. Základom prezentácie bola tvorba propagačných materiálov a olejkárskej skrinky naplnenej turčianskymi olejmi a myšlienka distribúcie olejkárskych skriniek do podnikov cestovného ruchu, bio predajní a kultúrnych stredísk v regióne.

 

Všetky zozbierané informácie a skúsenosti viedli k príprave na súťaž.

 

Študentky pripravili svoj výstavný stánok, v ktorom boli umiestnené plagáty, propagačné materiály a reklamné predmety, ktoré boli výsledkom ich celoročného úsilia. Druhý tím študentov III. C triedy pod názvom Castrum Gloria (Jakub Hlebec, Adam Kazár, Júlia Masnicová, Katarína Štrbová, Lýdia Ťaptíková a ostatní členovia Veronika Molnárová a Miroslava Imrišíková) sa v projekte s názvom Povesť ožíva zameral na propagáciu Sklabinského hradu a jeho okolia. Cieľom bolo motivovať širokú verejnosť a mladých ľudí k návšteve zrúcaniny Sklabinského hradu a upozorniť na problém zlého označenia prístupu na Sklabinský hrad.

 

Upozorniť na hrad sa rozhodli prostredníctvom natočenia krátkometrážneho filmu v štýle found footage

 

Téma filmu je zameraná na povesti o Sklabinskom hrade, a keďže mnohí, hlavne mladí ľudia majú radi dark turizmus, tento film ich nadchne a určite radi navštívia Sklabinský hrad a jeho múzeum. Propagáciu svojho projektu žiaci realizovali aj prostredníctvom vlastnej FB stránky Castrum Gloria, na ktorej uverejňovali príspevky a aktualizovali informácie.

 

Pri práci komunikovali s p. Svateníkom z občianskeho združenia DONJON, ktorý ich informoval o histórii a zaujímavostiach hradu a zároveň im sprístupnil priestory potrebné pre natočenie videa. Tlač propagačných materiálov im zabezpečila firma P + M tlačiareň – pán Pavol Kurhajec a Mestský úrad Martin. Po skončení súťaže chcú žiaci poskytnúť DVD s propagačnými materiálmi do kultúrnych stredísk, mestských a obecných úradov, ale aj do Múzea na Sklabinskom hrade. „Na podujatie prišiel podporiť študentov aj viceprimátor mesta Martin Mgr. Imrich Žigo, ktorému sa výstavné stánky páčili a určite ho potešilo, že mladí Turčania nezabúdajú na svoju históriu,“ spomína D. Tokarčíková.

 

Súťaž Vitajte v našom regióne mala niekoľko súťažných kategórií.

 

Napriek tomu, že sme nezískali žiadne ocenenie, žiaci si odniesli veľa skúseností, zdokonalili sa v komunikačných a prezentačných zručnostiach, ale aj v tímovej spolupráci. Atmosféra na tomto podujatí bola vynikajúca a môžeme s určitosťou tvrdiť, že žiaci profesionálne a na vysokej úrovni reprezentovali Obchodnú akadémiu v Martine a zaujímavým spôsobom odhalili tajomstvá svojho regiónu,“ dodáva Ing. D. Tokarčíková.

 

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.

Najnovšie články od autora: Alexandra Frančáková

Súvisiace články podľa značky