Reklama
štvrtok, 18 máj 2017 12:10

Projekt „Dobrák od kosti“ nechýbal ani na JLF UK v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Projekt „Dobrák od kosti“ nechýbal ani na JLF UK v Martine Projekt „Dobrák od kosti“ nechýbal ani na JLF UK v Martine

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine sa 9.5.2017 konalo podujatie nesúce špecifický a naozaj výstižný názov „DOBRÁK OD KOSTI“. Nadácia Kvapka Nádeje organizuje tento projekt na fakultách Univerzity Komenského a osvetľuje problematiku darcovstva študentom so zámerom získať nových potenciálnych darcov kostnej drene.

Keďže lekárska fakulta má k tejto téme zo všetkých fakúlt najbližšie, študenti si túto aktivitu nenechali ujsť. Získali podrobnejšie informácie o darcovstve kostnej drene, o ochoreniach, pri ktorých jedinou možnosťou liečby pacientov, je práve transplantácia kostnej drene, o nesmiernej dôležitosti zhody medzi pacientom a darcom a spôsobe zaregistrovania sa v Národnom registri darcov kostnej drene.

 

Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Cieľom kampane je osloviť širokú verejnosť a motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak rozšíriť darcovskú základňu, a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku.

 

Cieľom nie je odborná prednáška, práve naopak

 

Tieto prednášky nevedú lekári, ale ľudia z nadácie a ľudia, ktorí majú v blízkej rodine človeka postihnutého týmto ochorením. „Zámerom nie je zložitá odborná prednáška, ale vhodné vysvetlenie tejto problematiky študentom, vysvetlenie ako celý odber prebieha, že to nie je bolestivý zákrok. Práve táto nevedomosť a strach z bolesti mnoho ľudí od samotnej realizácie odrádza,“ vysvetľuje MUDr. Tomáš Šimurda z Kliniky hematológie a transfuziológie UNM.

 

Celá kampaň sa nesie v znamení, že netreba mrhať slinami, pretože práve tie sú potrebné pre diagnostiku. Každý dobrovoľník, ktorý poskytne vzorku slín a vypíše dotazník, sa môže podieľať na záchrane ľudského života. Národný register vyšetrí vzorku, vyhodnotí transplantačné znaky a zaradí záujemcu do databázy potenciálnych darcov kostnej drene. Jednou z podmienok úspechu transplantácie krvotvorných buniek je zhoda v tzv. tkanivových antigénov darcu a príjemcu.

 

Najväčšia zhoda v tkanivových antigénoch sa zvyčajne nachádza medzi rodinnými príslušníkmi. Šanca nájsť vhodného darcu v rodine je 25%. Pre ostatných pacientov je jediná nádej získať vhodného darcu krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými darcami. Keďže medzi nepríbuznými ľuďmi je obrovské množstvo kombinácií parametrov tkanivových antigénov, pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu je pomerne malá, a preto sa reálnym darcom, bohužiaľ, stane iba 1% registrovaných darcov.

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.