utorok, 12 marec 2013 00:00

Templárska výprava v Blatnici priblížila časy tajomného stredoveku Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Templárska výprava v Blatnici priblížila časy tajomného stredoveku Templárska výprava v Blatnici priblížila časy tajomného stredoveku

Kto zavítal v nedeľu 10.marca do amfiteátra v Blatnici, razom sa ocitol v histórii, v tajomnom svete templárskych rytierov. Podujatie bolo už siedmou výpravou v rámci projektu „Žilinský kraj TEMPLÁROV“ V nádhernej blatnickej prírode mali návštevníci možnosť zažiť atmosféru stredovekého jarmoku, vidieť staré remeslá, zakúpiť si výrobky robené tradičným spôsobom.

Templári v Blatnici

S ukážkou remesiel bola spojená aj ochutnávka tradičného jedla našich predkov a ukážka stredovekého stolovania. Celým podujatím sprevádzala príjemná dobová hudba. Aj napriek nie práve najlepšiemu počasiu bola atmosféra výborná, deti, ale aj starší si mohli vyskúšať v akadémiách streľbu z kuše, lukostrelbu, predviesť svoje zručnosti v šerme, čo sa páčilo najmä deťom.

Templári v Blatnici

My chodíme na všetky tieto templárske výpravy, sme Združenie cechov historických remesiel. Všetci naši remeselníci chodia s materiálom, ktorý sami vyrábajú. Remeslá predvádzame na mieste v historických kostýmoch. Všetky včelárske výrobky , ktoré tu vidíte, sú ručne robené, každý kus je vlastne originál. Výrobky sú robené starou technológiou používanou  zhruba od 7.do 14.storočia, takýmito sviečkami sa svietilo na hradoch, zámkoch a v kostoloch. Vzory a formy, ktoré vidíte, sa používali zhruba v tomto období, a musím ešte povedať, že sviečkar, ktorý takéto výrobky vyrábal a predával nebol extra honorovaný a jeho vlastná odmena boli zbytky sviečok vo svietnikoch. Pretože včelí vosk bol už vtedy  pomerne vzácny.

Templári v Blatnici

Templári ako rytiersky rád

Templári boli najstarším rytierskym rádom, založil ho francúzsky rytier Hugo de Panys v r.1118 ako „Chudobné rytierstvo Kristovo Šalamúnovho chrámu“ (čiže Templa v Jeruzaleme). Pôvodne iba malá skupina francúzskych rytierov mala ochraňovať pútnikov do Svätej zeme (Palestíny). Pod patronáciou Bernarda z Clairvaux sa ich činnosť rozvíjala v dvoch smeroch, verejne a skryte. Verejne išlo o oficiálnu úlohu zabezpečovať prístupové cesty do Svätej zeme a bojovať proti neveriacim. Skrytou činnosťou bolo zrejme pestovanie a rozvíjanie ezoterických znalostí medzi vybranými členmi rádu.

Templári v Blatnici

História opisuje templárov ako bojovníkov v bielom plášti s červeným krížom, ktorý prijali ako znak chrabrosti a odvahy. Ich príbehy sú opradené tajomnom, množstvom záhad a mystičnom. Statoční bojovníci, obrancovia pútnikov, strážcovia pokladov a tajných znalostí. Templári vybudovali okolo 900 hradov a sídiel v takmer každej kresťanskej krajine Západu a postupne aj v Európe.

Templári v Blatnici

Postupne sa ich počet rozrástol na niekoľko tisíc. Počiatočná priazeň panovníkov a rozsiahle majetky na území križiackych štátov aj v Európe umožnili rádu uskutočňovať v 12.-13. storočí rozsiahle finančné operácie. Templárski rytieri založili ako prví medzinárodné bankovníctvo. Napriek dobrovoľnej chudobe spravovali obrovské majetky. Po páde Akkonu v r.1291, strate pozícií rádu v Palestíne a po konflikte s francúzskym kráľom Filipom IV. Pekným začala templárov kruto prenasledovať katolícka cirkev aj panovníci. Veľmajstra rádu obvinili z kacírstva a upálili. V r.1312 pápež rád zrušil a jeho majetok prešiel do rúk johanitov. V praxi však väčšina majetku zostala v rukách feudálov, najmä francúzskeho kráľa.

Stopy a indície o templároch na slovenských hradoch

Typická pre templársku pevnosť s dobre premysleným zámerom na obranu je Citadela, najstaršia časť najnavštevovanejšieho Oravského hradu. Ostrihomský kanonik Damián Fuxhoffer uvádza, že na hornej časti hradu mali svoje sídlo templári, čo mnohí tvrdia tiež, avšak ďalší zase popierajú. Podľa historika Gabriela Kolinoviča templári určite boli na tejto impozantnej oravskej dominante. Starší slovenskí historici sa zhodujú, že v jednom z najstarších liptovských kostolov Kostole Všechsvätých v obci Ludrová by mal byť pochovaný templársky hodnostár Johannes Gottfried von Herberstein spolu s veľkým pokladom. Ten po svojej ceste po Uhorsku v roku 1230 údajne náhle skonal za záhadných okolností v templárskom kláštore na vrchu Mních. Prítomnosť templárov v Martinčeku naznačujú zachované fresky, ktoré vznikli okolo roku 1300.

Aj Turiec môže ukrývať templárske tajomstvá...

Podľa historika Hýroša sa v stredovekej listine z roku 1312 spomína ako majiteľ hradu Likava predstavený templárskeho rádu Radmír. Samostatnú poému v Zbierke Tatry a more mu venoval aj slovenský básnik S. Hurban Vajanský, ktorý popri idealizovanom pánovi Váhu a Tatier Matúšovi Čákovi okrem iného píše aj o templároch. Blatnicu údajne stavali a istý čas tu aj panovali templári. Potvrdzuje to napríklad Karol Vindiš vo svojom Zemepise Uhorska: „Blatnica bola kedysi sídlom templárov.“ S legendami záhadných mníchov sa spájajú aj hrady na vrchole Hrádok v obci Podhradie pri Sučanoch, v Dobrej Vode, Jelšave, Lipovci, Žehni, Eberharde (Malinove), v Slovenskom Pravne či Sklených Tepliciach. Čas a priekopníci ukážu možno aj ďalšie miesta.

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn