utorok, 12 marec 2013 11:59

Vzácna návšteva v Martine: krajania z Argentíny Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(15 hlasov)
Vzácna návšteva v Martine: krajania z Argentíny Vzácna návšteva v Martine: krajania z Argentíny

Zástupcovia troch určujúcich slovenských krajanských enkláv z Argentíny, konkrétne z Buenos Aires, mesta Berisso a severoargentínskej provincie Chaco navštívili začiatkom marca Slovenskú republiku. Ich cesta viedla aj cez mesto Martin, kde si mohli prezrieť Národný cintorín, Etnografické múzeum, Dom Jozefa Cígera Hronského a II. budovu Matice slovenskej. V histórii samostatného štátu to bola vôbec prvá návšteva zástupcov potomkov argentínskych Slovákov.

Dvadsaťdva členná delegácia tak nadviazala na predminuloročnú udalosť, keď argentínskych krajanov navštívilo 40 detí z Bratislavy Dúbravky, aby tam šírili slovenskú kultúru. Slovenské deti vystupovali aj na severe Argentíny, takmer 950 km od Buenos Aires, kde tamojších krajanov ešte nikdy od nás nenavštívilo žiadne, čo i len najmenšie zoskupenie ľudí, za účelom rozvoja vzájomných kultúrnych kontaktov.

Návštevu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZZ). Oficiálny program začal 1. marca, kedy delegáciu prijal Pavol Paška, predseda NRSR a v ten istý deň navštívili krajania aj pôdu Univerzity Komenského a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práve na ministerstve sa uskutočnilo prvé kľúčové rokovanie, ktoré sa zaoberalo zriadením lektorátu pre slovenský jazyk a kultúru v Argentíne.

Prvý večer čakalo v Bratislave delegáciu kultúrne podujatie, na ktorom vystúpila aj známa operná speváčka Ana Carolina Diz, argentínska Slovenka pôsobiaca na opernej scéne Viedenskej štátnej opery.

Program nasledoval návštevou ďalších regiónov Slovenska a rôznych kultúrnych či historických pamiatok. Delegácia videla napríklad Devín, Bojnický zámok, Oravský hrad, Čičmany, mestá Martin, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Košice, Kremnicu a iné významné centrá našej histórie. Najzaujímavejšou časťou programu bol večer vo Valaskej Belej, odkiaľ pochádzajú predkovia viacerých krajanov z provincie Chaco.

V Martine sa program začal návštevou Národného cintorína, kde sa nachádza hrob Jozefa Cígera Hronského. Nasledovala prehliadka stálej expozície Etnografického múzea, ktorá delegáciu zaujala najmä z hľadiska historických kontextov. Z múzea sa skupina presunula do Domu Jozefa Cígera Hronského, miesta stálej expozície venovanej životu a dielu tohto významného spisovateľa. Martinská prehliadka bola zavŕšená návštevou Matice slovenskej, kde delegáciu privítal Mgr. Peter Cabadaj – tajomník MS pre kultúrno-osvetovú, umeleckú a záujmovú činnosť, ktorý vyzdvihol poslania a ciele Matice slovenskej a vyzval krajanov na užšiu spoluprácu.


Návštevu delegácie z Argentíny možno vnímať ako deklarovanú túžbu po rozvoji kultúrnych kontaktov so Slovenskom, keďže sú jediní z veľkej rodiny Slovákov vo svete, ktorí tento druh kontaktov a spolupráce až doposiaľ nemali možnosť rozvíjať. Bodkou za 20-dňovou vlastivednou cestou po Slovensku bude záverečné prijatie na bratislavskom Bôriku, kde sa 20. marca s dojmami a zážitkami, ktoré získali počas pobytu v príťažlivých miestach Slovenska, budú môcť podeliť s hostiteľom – Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predsedom Igorom Furdíkom.

Autor: Matej Bórik, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mesto Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn