pondelok, 05 jún 2017 12:49

5. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
5. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl 5. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl

Už po piaty krát sa Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin prezentovala na pôde Žilinského samosprávneho kraja, kde sa v dňoch od 29.mája až do 2.júna 2017 konala prezentačná výstava výrobkov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pod záštitou riaditeľa Úradu ŽSK PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.

Vo foyer budovy Úradu Žilinského samosprávneho kraja inštalovalo svoje výrobky 20 stredných odborných škôl poskytujúcich rôzne študijné a učebné odbory, ako aj možnosť študovať v systéme duálneho vzdelávania. Výstavu oficiálne otvorila pani riaditeľka odboru školstva Úradu Žilinského samosprávneho kraja Eva Rovňanová a privítala prítomných riaditeľov vystavujúcich škôl.

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin prezentovala výrobky SOP spoločného stravovania – odbory čašník, servírka a cukrár, výrobky SOP polygrafického - odbory polygraf – knihár a SOP obchodu – odbory predavač a obchodný pracovník. Prezentačná výstavka poskytovala dôležité informácie o ponuke vzdelávania žiakov školy vo všetkých odboroch tak, aby pomohla výchovným poradcom a rodičom deviatakov zorientovať sa pri rozhodovaní pre výber povolania.

 

Výstavka bola veľmi esteticky zladená a pútala pozornosť návštevníkov výstavy

 

 

Škola ponúkala cukrárske výrobky, moderné aj svadobné torty, darčekové balenie tovaru, škatule rôznych tvarov a zaujímavých motívov, kalendáre, darčekové tašky a romanticky prestretý svadobný stôl. Zmyslom celej akcie je podporiť odborné vzdelávanie a dostať do povedomia širokej verejnosti tradičné odbory, ktoré budú mať na trhu práce vždy zelenú.

Mgr. Jana Karkušová

Prispievateľka Turiec Online

Vedúca odbornej praxe odborov čašník, kuchár a cukrár v SOŠ obchodu a služieb Martin. Aktívna členka slovenskej barmanskej asociácie a majsterka sveta v príprave kokteilov.