pondelok, 05 jún 2017 13:55

Neprofesionálni umelci tvorili v Sklabini

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Neprofesionálni umelci tvorili v Sklabini Neprofesionálni umelci tvorili v Sklabini

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie.

Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Krása Turca poskytuje ten najkrajší a najinšpiratívnejší ateliér a téma jej stvárnenia vždy rezonovala v tvorbe historicky najvýznamnejších výtvarných umelcov na Slovensku.

 

Jedným z takýchto zákutí Turca je aj obec Sklabiňa a jej okolie, kde sa uskutočnil v piatok 19. mája 2017 prvý z cyklu plenérov. Nosnou tematikou týchto tvorivých stretnutí je porovnávanie tvorby amatérskych výtvarníkov v rôznych štýloch a technikách. Podujatie umožňuje výtvarne zachytiť pocity, nálady, ako aj „street“ názory priamo v uličkách obce.

 

 

Lektorom podujatia bol PaedDr. Ján Prostredný, ktorý na úvod zoznámil účastníkov s históriou obce v zmysle Súpisu pamiatok na Slovensku. Predostrel program plenéru, nasledovala prechádzka dedinou s pozorovaním exteriéru uličiek a architektúry. Počasie bolo priam ideálne a podporovalo splnenie cieľa podujatia.

 

Podľa slov lektora PaedDr. Jána Prostredného: „Účastníci si osvojovali nové podnety, objavovali nové námety pre svoje výtvarné spracovanie. Inšpiratívne slnkom prežiarené pohľady na architektúru, rozkvitnuté záhrady a záhradky popred domy a vo dvoroch našli zaznamenanie v ich skicároch a fotografických dokumentoch. Príkladne upravená obec zanechala v ich pamäti príjemné zážitky. Rozchod na miesta, kde našli prekvapivé a zaujímavé výtvarné námety umožnili v tieni alebo na slnku rozvíjať ich výtvarné výrazové prostriedky a obrazové kompozície nadobúdali konkrétny obraz a formu.

 

Jeden strom vo dvore, ktorého konáre vrhali pekné modré tiene na bledú červenú strechu vedeli nadchnúť a viesť ruku s kresliarskymi či maliarskymi pomôckami či materiálmi. Skupinky rozvíjali úsudky o výtvarných výrazových prostriedkoch a ich vlastnom poňatí pozorovanej skutočnosti, ktorú nielen napodobňovali ale vytvárali aj nové výtvarné konfigurácie fragmentov dedinskej architektúry. Popritom prediskutovali aj nové úlohy štúdia, ktoré spočívajú v maľovaní na tému exteriérov v meste v minulosti a zmene týchto na stav v súčasnosti. V popoludňajších hodinách sa vrátili obohatení o nové prístupy a pohľady, ktoré im budú slúžiť a oživovať predstavy pri rozvíjaní svojich záujmov a prehlbovaní ich maliarskych zručností, výtvarnej kultivovanosti a umeleckej presvedčivosti.“

 

 

Ďalší cyklus výtvarných tvorivých dielní bude pokračovať 11. júna 2017 v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine. Múzeum slovenskej dediny je považované za najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku, ktorá poskytuje veľa inšpirujúceho materiálu pre ich ďalšiu tvorbu. Plenér bude súčasťou podujatia Turčianske slávnosti folklóru a ich návštevníci budú môcť vidieť výtvarných umelcov a rezbárov priamo pri ich tvorbe.

Mgr. Radoslav Pančík

Prispievateľ Turiec Online

Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie​, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.