pondelok, 19 jún 2017 21:23

Malá hora sa postupne mení na príjemnú oddychovú zónu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Malá hora sa postupne mení na príjemnú oddychovú zónu Malá hora sa postupne mení na príjemnú oddychovú zónu

Martinčania poznajú Malú horu aj pre zanedbanú zeleň, neupravené chodníky a rozbité lavičky. Malá hora sa však v poslednom období dočkala pozornosti, ktorú si zaslúži, a to nie len zo strany občanov.

Význam parku pre Martin a v konečnom dôsledku aj pre Slovensko si vyžaduje revitalizovať tento historicky, krajinársky a urbanisticky významný priestor v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej zóny. Okolie Malej hory predstavuje národné kultúrne centrum Slovákov. Či už je to Národný cintorín, Slovenské národné múzeum, gymnázium V. P. Tótha, Jesseniova lekárska fakulta UK alebo Slovenská národná knižnica.

 

Každá stavba vznikala v inom období a je v nej podpísaná iná architektúra, preto je vhodné brať túto skutočnosť na vedomie pri všetkých zásahoch, ktoré sa plánujú uskutočniť. Ing. Lucia Gáborová z Útvaru hlavného architekta mesta Martin pripravila koncepčnú štúdiu na revitalizáciu Malej hory. Ako to už ale býva, nie všetko bude môcť byť zrealizované podľa vizualizácie tejto štúdie, či už z finančných dôvodov, ako aj z dôvodu rozličnosti názorov a pohľadov na tento priestor. Avšak spodná časť Malej hory by mala ostať nezastavaná a slúžiť, či už ako náučný, alebo relaxačný priestor.

 

Nedostatok údržby a starostlivosti o územie parku sa výrazne prejavil na celom riešenom území

 

 

Počas revitalizácie je potrebné rešpektovať aj územnotechnické podmienky vyplývajúce zo situovania riešenej lokality na území mesta s ohľadom na urbanistické, architektonické, pamiatkové, dopravné a krajinnoekologické väzby. Existujú snahy o zachovanie slatiny na ploche pod schodmi do SNK. V inom priestore už v tomto čase prebiehajú čiastkové snahy o úpravu, ako je údržba zelene, vytváranie oddychových a piknikových plôch, doplnenie lavičiek a osvetlenia. Uskutočnila sa brigáda, na ktorej boli vysadené dreviny. Naplánovaná je aj rekonštrukcia a vybudovanie nových chodníkov, obnova ihrísk, osadenie informačnej tabule o faune a flóre a vyčistenie studničky, pričom vizualizácia štúdie zdôrazňuje prírodný charakter tohto prameňa.  

 

Všetky aktivity spojené s revitalizáciou majú snahu vybudovať pekné, príjemné miesto určené pre širokú verejnosť

 

 

Po revitalizácii by sa mal stať park ešte atraktívnejšou a častejšie vyhľadávanou oddychovou zónou. Občianske združenie Premena – Spolupráca v Turci pripravilo pri príležitosti revitalizácie Malej hory anketu, v ktorej miestnym obyvateľom ponúka priestor na vyjadrenie svojich potrieb a očakávaní týkajúcich sa revitalizácie Horičky pod Malou horou.

 

Združenie je presvedčené, že verejnosť má právo a potrebu vyjadriť sa, keďže ide o verejné priestranstvo

 

Anketa, ktorú nájdete na odkaze www.premenavturci.sk/anketa, je zameraná na zistenie toho, ako ľudia tento priestor vnímajú, ako ho využívajú, alebo ako by ho chceli využívať, čo by v ňom radi mali alebo naopak nechceli mať, a či sú ochotní podieľať sa na údržbe centrálneho lesoparku. Zmysluplné a relevantné návrhy budú po dohode s poslancami zapracované do revitalizačného plánu projektantom ÚHA.

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.