streda, 21 jún 2017 21:52

VIENA INTERNATIONAL: V duálnom vzdelávaní vidíme príležitosť

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
VIENA INTERNATIONAL: V duálnom vzdelávaní vidíme príležitosť VIENA INTERNATIONAL: V duálnom vzdelávaní vidíme príležitosť

Projekt duálne vzdelávanie umožňuje zamestnávateľom vychovať si študentov na konkrétnu pozíciu vo firme. Po skončení školy je tak žiak pripravený byť plnohodnotným zamestnancom.

Systém duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 zavádza martinská VIENA INTERNATIONAL v spolupráci so Spojenou školou v Martine. Prax bude poskytnutá žiakom z odborov mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. V novom školskom roku budú mať vybraní žiaci možnosť praxe v našej spoločnosti. Zdokonaľovať sa budú v priestoroch školiaceho strediska. Každý druhý týždeň budú naberať praktické zručnosti pod odborným dohľadom skúsených majstrov,” hovorí vedúci ľudských zdrojov Viliam Kováč. “Slovenská obchodná a priemyselná komora označila podmienky pre vykonávanie praxe ako veľmi dobré, čo nás obzvlášť potešilo.

 

 

V spoločnosti VIENA INTERNATIONAL bude vytvorených 5 miest pre žiakov

 

Prax bude podporená aj motivačným štipendiom v závislosti od dosiahnutých študijných výsledkov. Touto formou chce spoločnosť pokračovať v tradícii výchovy mladých strojárov z predošlých rokov. Po ukončení štúdia má VIENA INTERNATIONAL záujem o ich zaradenie do pracovného procesu a okamžite im poskytnúť uplatnenie v praxi. “Táto forma vzdelávania je pre nás príležitosťou do budúcna. Je čoraz väčším problémom nájsť kvalifikovaných ľudí do strojárskeho podniku s malosériovou výrobou. Týmto spôsobom si dokážeme vychovať budúceho zamestnanca na základe našich potrieb a požiadaviek. Výhody systému vidíme na oboch stranách a veríme, že bude smerovať k obojstrannej spokojnosti,” dodáva Viliam Kováč.

 

 

Osvedčenie o poskytovaní praktického vyučovania je platné do roku 2024. Vo Viene veria, že za tú dobu dokážu odovzdať žiakom len to najlepšie z oblasti pracovných návykov, vedomostí či praktických zručností. Informácie o voľných pracovných pozíciách spoločnosti VIENA INTERNATIONAL nájdete na www.viena.sk

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn