Vytlačiť túto stránku
pondelok, 26 jún 2017 17:56

Žiaci Obchodnej akadémie na finále súťaže Môj projekt pre región

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žiaci Obchodnej akadémie na finále súťaže Môj projekt pre región Žiaci Obchodnej akadémie na finále súťaže Môj projekt pre región

Dňa 15. júna 2017 sa traja žiaci 3. ročníka odboru služby v cestovnom ruchu z Obchodnej akadémie v Martine zúčastnili celoslovenského finále súťaže Môj projekt pre región v Banskej Bystrici, ktorú každoročne organizuje spoločnosť JA Slovensko, n. o. v rámci vyučovania predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.

Účasti na celoslovenskej súťaži predchádzala celoročná práca, ktorá vyústila do natočenia 3-minútovej videovizitky, ktorá mala odprezentovať projekty na regionálnom kole súťaže. Úroveň videovizitiek posudzovala odborná porota z oblasti cestovného ruchu a 12 najlepších projektov sa posunulo do celoslovenského kola.

 

Tento rok mali žiaci veľké šťastie, že obidva projekty postúpili do celoslovenského kola. Prvý projekt s názvom Záznam odprezentoval študent III. C triedy Jakub Hlebec. Tento projekt je výsledkom práce siedmich žiakov, ktorí sa zaslúžili o propagáciu Sklabinského hradu natočením krátkeho filmu v štýle found footage a prezentácia na celoslovenskom kole obsahovala ďalšie možnosti propagácie.

 

Druhý projekt s názvom Súspevie odprezentovali Laura Jablončíková a Laura Harkabuzová z III. D triedy. Bol zameraný na zviditeľnenie obce Horná Štubňa zorganizovaním podujatia Súspevie. 12 tímov z celého Slovenska odprezentovalo naozaj zaujímavé projekty. V Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice žiaci v 10-minútových prezentáciách popísali svoje projekty, spoluprácu s podnikateľskými subjektmi aj regionálnymi inštitúciami a načrtli možnosti ďalšej spolupráce. Po prezentáciách nasledovali otázky 4-člennej odbornej poroty z oblasti cestovného ruchu a študenti museli veľmi pohotovo reagovať.

 

 

Žiakov vyhodnotenie súťaže potešilo. Boli vyhlásené 3 miesta a jedno dodatočné 4. miesto. Žiačky Laura Jablončíková a Laura Harkabuzová sa umiestnili na 3. mieste a z úspechu mali veľkú radosť, pretože konkurencia bola veľká a aj napriek tomu, že sa pripravovali celý rok, nedúfali, že získajú tretie miesto.

 

Projekt Súspevie zaujal odbornú porotu svojou originálnosťou a jedinečnosťou a zároveň bol odporučený na zapojenie do širšieho regionálneho produktu regiónu Turiec. Projekt Súspevie vznikal od októbra minulého roku, kde žiaci počas vyučovania na predmete podnikanie v cestovnom ruchu hľadali nápad. Dievčatá napadlo zviditeľniť obec Horná Štubňa, v ktorej obidve žijú. Prvá cesta bola na Obecný úrad, kde sa dozvedeli o histórii obce ale aj o tom, že v obci pôsobia dva spevácke spolky. Karpatsko-nemecký spolok a rumunsko-slovenský spolok Mikuľanka.

 

Dievčatá napadlo zorganizovať stretnutie týchto speváckych spolkov a navrhnúť im spoločné podujatie, ktorého prvý ročník má byť 24. júna 2017 na Jánskej vatre v Hornej Štubni. Nebolo jednoduché zorganizovať ich spoločné stretnutie, ale dievčatá húževnato na tom pracovali, natočili aj krátke video a urobili niekoľko fotografií zo stretnutia. Pri realizácii projektu s nimi ochotne spolupracovala p. Herčútová z Obecného úradu Horná Štubňa, p. Hilda Steinhübelová za karpatsko-nemecký spolok a p. Prokop Stodolica za rumunsko-slovenský spolok Mikuľanka.

 

 

Projekt je založený na spolupráci rôznych národností – rumunskej a nemeckej a to v slovenskej dedinke Horná Štubňa. Aby sme tento projekt ešte ozvláštnili a urobili lepšiu propagáciu, oslovili sme aj speváčku p. Jadranku Handlovskú, ktorá je srbského pôvodu, aby podporila túto myšlienku. S radosťou sa s nami stretla a bola nadšená projektom, ktorý sme pripravovali na súťaž. Odpísala nám aj e-mail, kde vyjadrila svoje podporné stanovisko,“ hovoria Laura a Laura.

 

Potom už nasledovalo natočenie krátkej sprievodnej videovizitky, ktorá by vhodným spôsobom zaujala odbornú porotu a zabezpečila nám postup do celoslovenského finále. Pri natáčaní žiačkam pomáhala firma Laura production, ktorá vo videovizitke vytvorila zaujímavý záber na Hornú Štubňu z vtáčej perspektívy. Súťaž pomáha žiakom zdokonaľovať sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach, v schopnosti pohotovo odpovedať na nečakané otázky, ale aj v tímovej spolupráci.

Ing. Danica Tokarčíková

Prispievateľka Turiec Online

Obchodná akadémia Martin, vyučujúca odborných ekonomických predmetov.

Najnovšie články od autora: Ing. Danica Tokarčíková

Súvisiace články podľa značky