pondelok, 03 júl 2017 15:29

Americký týždeň v evanjelickej škôlke

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Americký týždeň v evanjelickej škôlke Americký týždeň v evanjelickej škôlke

Evanjelická spojená škola začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Škola vznikla s víziou vybudovania spojenej školy: materskej školy, základnej školy a gymnázia, s dôrazom na výchovu v kresťanskom duchu, vedenie žiakov k prosociálnemu správaniu a na výučbu anglického jazyka s perspektívou vybudovať školu do bilingválnej formy.

Táto vízia sa začala postupne stávať realitou, keď v roku 2012 bola spustená do prevádzky Evanjelická materská škola s dvoma triedami a 33 deťmi. Dnes už môžeme Evanjelickú materskú školu považovať za etablovanú škôlku so svojou tradíciou, aktivitami a bohatým programom pre deti aj rodičov. Jedným z pilierov jej programu je aj spolupráca s partnerskými cirkevnými zbormi z USA. Novinkou v programe škôlky je aj Americký týždeň, ktorého hlavnou pointou je, aby deti mali možnosť zažiť radosť, energiu, lásku a priateľstvá, ktoré im v rámci týždňa plného rôznorodých aktivít pripravil tím 14 dobrovoľníkov z partnerského cirkevného zboru zo St. Andrew´s Lutheran Church v Minnesote.

 

Nejeden rodič, učiteľ, či návštevník programu Amerického týždňa skonštatoval, ako veľmi obdivujú nasadenie Američanov a s akou obdivuhodnou energiou a entuziazmom sa venujú našim deťom. Tak, ako po minulé roky mali aj rodičia detí možnosť navštíviť škôlku počas programu a na vlastné oči sa presvedčiť, v čom spočíva tajomstvo radostných a spokojných tváričiek ich detí. Každá zo štyroch tried škôlky mala počas amerického týždňa svoj rozvrh a svojich amerických lektorov. Slovenskí učitelia plnili predovšetkým funkciu pomocníkov a tlmočníkov.

 

Ráno sa všetky deti stretli v jednej triede, kde absolvovali tzv. „musicclass“

 

Piesne boli rôzneho charakteru - kresťanské, detské, predovšetkým však veselé a všetky sa spievali v angličtine. Deti mohli využívať rôznorodé pomôcky od obrázkov, orffovho inštrumentára po šatky, lopty a pod. Následne sa deti rozdelili do skupiniek od najmladších po najstaršie a nasledoval individuálny program podľa rozvrhov. Základom programu boli každodenné biblické príbehy: O stratnej ovečke, Ježiš uzdravil slepého, Ježiš nasýtil 5000 ľudí, Zacheus, Milosrdný Samaritán... od nich sa odvíjali ďalšie aktivity - piesne, crafts - ručné práce pod vedením dlhoročného priateľa a patróna školy pána Paula Bergeho a hry na školskom dvore, ktoré už tradične vedie Nancy Olker.

 

 

Je to práve Nancy, ktorá prichádza na Slovensko už 18-ty rok a ako sama tvrdí, robí to preto, že chce a ešte môže. A hlavne kvôli tomu, že každý rok vidí veľké pokroky a robí jej to nesmiernu radosť. “Som zdravá a milujem prácu s deťmi, preto mi nič nebráni k tomu aby som sem chodila.“ Keď spoznala Bohdana Hroboňa – riaditeľa martinského Centra kresťanského vzdelávania, Adriana Kaciána, Michala Valča a Jozefa Sopoligu, ktorí jej ako prví predstavili víziu Evanjelickej spojenej školy, vedela, že v Martine raz vyrastie škola s budúcnosťou a krásnou myšlienkou. „Som šťastná, že môžem byť súčasťou tejto misie.“

 

Za tým, čo Slováci vidia za jeden týždeň, stojí veľké úsilie niekoľkých mesiacov príprav. V Amerike sa realizačný tím začína stretávať od januára. Do detailov naplánujú každú hodinu počas dňa. Vyberú biblické príbehy a k nim súvisiace aktivity. Už spomínaný Paul Bergy príbehy skontroluje, či sú biblicky správne a či môžu vyraziť do sveta. „Každý rok nakúpime plné kufre pomôcok v USA a prinesieme ich k Vám.“ A na otázku ako sa im darí prekonávať jazykovú bariéru Nancy odpovedala: „Jazyk? Myslíte, že je to veľký problém? Vôbec to tak nie je. Deti pozorujú moje gestá, moju tvár. Vidia, že som s nimi rada a chcem s nimi stráviť čas. Tak isto je to aj s učiteľmi. Pomáhame si a učíme sa nové veci jeden od druhého. My od Vás a dúfam, že aj Vy od nás.“

 

Na spätnú väzbu sme sa spýtali aj jedného z rodičov: „Naša dcéra sa na tento program tešila už dva týždne pred jeho začiatkom. Najviac sa jej páčili výtvarné dielne, kde pre nich Američania pripravili rôzne kreatívne projekty, ako je výroba lietajúceho balóna. Dôkazom, že program mal u detí úspech bolo aj to, že keď dcéra v sobotu vstala, chcela ísť opäť do škôlky.“

 

Záznam TV Turiec z Amerického týždňa si môžete pozrieť TU.

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania