pondelok, 03 júl 2017 22:09

Kedy bude pod Bystričkou bezpečná križovatka? Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Kedy bude pod Bystričkou bezpečná križovatka? Kedy bude pod Bystričkou bezpečná križovatka?

O potrebe vybudovania svetelnej križovatky smerom na Bystričku sa presvedčí každý, kto prechádza týmto úsekom cesty. Osobitne by o nej ale vedeli rozprávať obyvatelia obce Bystrička, ktorí sú nútení každodenne touto križovatkou prechádzať do mesta a naspäť domov.

Starostka robí všetko, čo je v jej silách

 

„Ešte v roku 2014 sme napísali na Slovenskú správu ciest a podali žiadosť o vybudovanie svetelnej križovatky. Prišla nám však zamietavá odpoveď,“  spomína Zdenka Maršalová, starostka obce Bystrička. Keďže nevyriešená situácia občanov naďalej trápila, obec požiadala Policajný zbor v Martine o poskytnutie evidencie dopravných nehôd v mieste dotknutej križovatky. Argumenty o častých dopravných nehodách a nekonečnom čakaní pri odbočovaní na hlavnú cestu, alebo z hlavnej cesty smerom na Bystričku, neboli však dosť adekvátne.

 

Z toho dôvodu starostka obce kontaktovala pani prof. Ing. Alicu Kalašovú, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline a požiadala o vypracovanie projektu. „Jediný problém bol v tom, že táto križovatka sa nenachádza v katastrálnom území obce Bystrička, čo znamenalo, že túto štúdiu sme nemohli financovať z rozpočtu našej obce. Napokon sme sa na štúdiu vyzbierali my, občania,“ vysvetľuje Z. Maršalová.

 

 

Výsledky štúdie majú svoju výpovednú hodnotu

 

Po vyhotovení štúdie, tak ako sa predpokladalo, sa potvrdilo, že dopravná situácia v mieste križovatky je neúnosná. Z nameraných hodnôt vyplynulo, že táto križovatka prekračuje všetky merané kapacity a hodnoty, že jazdné pruhy sú vedené neštandardne a nie sú správne značené. Štúdia navrhuje vybudovať inteligentnú svetelnú križovatku a priechod pre chodcov. „Kompetentné úrady zatiaľ na žiadosti obce odpovedali len neurčito, preto som oslovila prednostu Okresného úradu v Martine p. Maťovčíka, ktorý sa v tejto veci angažuje a pomáha nám. Prehodnotiť potrebu ďalšej štúdie a ďalších krokov v tejto veci však musí mesto Martin, keďže križovatka sa nachádza v jeho katastrálnom území,“ dodáva starostka obce Z. Maršalová. 

 

Na stiahnutie: ŠTÚDIA KRIŽOVATKY CIEST I/65 A III/ 2144 (NA BYSTRIČKU)

 

Cesta pod Bystričkou je jednoznačný problém, ktorý treba skutočne riešiť. Oslovila nás pani starostka Z. Maršalová a náš úrad tento problém posunul ďalej na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Je to cesta 1. triedy, ktorú spravuje Slovenská správa ciest a tá odmietla v tomto priestore vybudovať svetelnú križovatku. Nedávno sa tam stali opäť dve dopravné nehody, preto sa snažíme túto situáciu riešiť pripravím stretnutie, na ktorom sa tejto téme budú venovať aj Slovenská správa ciest a Dopravný inšpektorát,“ dodáva M. Maťovčík, prednosta Okresného úradu v Martine.

 

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.