streda, 09 august 2017 16:50

Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť Doporučený

Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť

Štúrova štvrť je priestor, ktorým sa Útvar hlavného architekta mesta Martin dlhodobo zaoberá. V rámci kontextu centra mesta má svoje či už architektonické, kultúrne a urbanistické hodnoty. Keďže momentálne sa nachádza v dosť neutešenom a zanedbanom stave, bolo v záujme poslancov a Útvaru hl. architekta, aby pripravili návrh, podľa ktorého by sa postupne táto štvrť revitalizovala a prinavrátil sa jej niekdajší lesk.

Obytný komplex vznikal v období socialistického realizmu. Esenciálne princípy tohto slohu sa prejavili ako v celkovom pôdoryse štvrte, tak aj v architektonickom stvárnení jednotlivých objektov. Vychádzajúc z elementárnych poznávacích prvkov sme vytvorili koncept navrhovaného riešenia. Tento bol následne prezentovaný na mestskom zastupiteľstve a na jeho základe momentálne robíme postupné kroky k prebudovaniu štvrte,“ vysvetľuje riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

 

Tabuľa s očíslovaním vchodov a nástenka, kde sa nachádza návrh revitalizácie

 

 

Štúdia rieši ako statickú dopravu, tak aj skladbu zelene

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Komunistický realizmus hojne čerpal aj z antickej architektúry a využil peristyl, čo je obytný dom, ktorý plnil odpočinkovú funkciu s použitím vodných prvkov v centrálnej časti, ktoré mali odzrkadľovať sgrafitá umiestnené na fasáde. Súčasťou návrhu je zachovanie sadovníckych plôch v čo najväčšej možnej miere. V dnešnej dobe môžeme pozorovať rôzne vysadené „parazity“ a neodborné rezy a z toho dôvodu sú plánované nové alejové výsadby, taktiež návrh dominantných solitérov, úprava zelene, vytvorenie predzáhradiek a jednotného konceptu sadovníckych plôch.

 

Aktuálne prebieha výstavba nových parkovacích miest

 

 

Počíta sa s umiestnením parkovacích plôch iba po obvode Štúrovej štvrte, to znamená, že v žiadnom prípade nie je možné zasahovať do sadovnícky upravených plôch vo vnútri obytnej časti a pripustiť výstavbu parkovacích miest, čo by bolo príkro v rozpore s touto koncepciou. Varianta, ktorá rešpektuje zeleň, by mala priniesť 82 nových parkovacích miest, čo by spolu predstavovalo 158 parkovacích miest. Navrhnuté sú aj so zakomponovanou zeleňou, ktorá by mala zabezpečovať mikroklimatickú funkciu predovšetkým v letných mesiacoch.

 

 

Štúdia ďalej rieši problematiku grafitov v podchodových častiach, kde sú navrhnuté zaujímavé, tzv. ekologické  grafity vytvorené z machu, keďže v podchodových častiach sú vytvorené podmienky pre jeho rast. Pripravený je aj vzhľad a umiestnenie nádob na komunálny odpad, vzhľadom na problém priznávať ďalšie prvky v tomto obmedzenom území. Taktiež zahŕňa použitie materiálov pre spevnené plochy a jednotný koncept predzáhradiek, ktoré by mali mať ucelenú formu. „S takýmto konceptom sa poslanci stotožnili, vzbudil ich záujem, ale realizácia si vyžaduje splniť niekoľko úrovní, a to predovšetkým prípravu projektov a investičné vstupy,“ uzatvára riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.

Články mesiaca

Aktivity

Judista Peter ŽILKA si priniesol z Bratislavy zlato

Peter ŽILKA je rodený Martinčan a v súčasnosti je svetovou špičkou v jude. Tento skvelý zápasník je odchovancom JUDO CLUBU TJ Sokol Vrútky. Vo Vrútock...

Aktivity

MARUNA získal bronz na World Judo Championship Veterans 2017

V dňoch 30.9 – 4.10. 2017 sa v talianskej Sardínii, v meste Olbia, uskutočnil World Judo Championship Veterans 2017. Svoje zastúpenie v Slovenskej rep...

Spoločnosť

Cestujte strelou do TULIPU aj cez školský rok

Začiatkom prázdnin sa OC Tulip opäť priblížil svojim návštevníkom - martinské strely začali voziť návštevníkov obchodného centra priamo na parkovisko ...

Aktivity

Milan Horňák: Turčania majú dva dobré dôvody ísť voliť

Archeológ Milan Horňák, rodák z Turca, prejavil zvýšený záujem o dejepis a históriu už na základnej škole. Vyrastal v obci Bystrička, kde sa už ako ch...

Spoločnosť

Špecialisti diskutovali o infekciách dýchacích ciest

Martin hostil prvý októbrový týždeň slovenských a českých pneumológov na medicínskej konferencii Haľákove dni. V kongresovej hale Hotela Turiec sa ziš...

Aktivity

Tulip navštívi BABY BAND s programom pre najmenších

OC Tulip pripravil pre rodiny s deťmi opäť jedinečný a skvelý koncert. Martin navštívi skupina BABY BAND, ktorá okrem svojej tvorby zaspieva aj tie na...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineMestská scéna Martin
TV Severka
SKD
Viena international
Penzión Ľadoveň
Kino Strojár