streda, 09 august 2017 16:50

Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť Doporučený

Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť

Štúrova štvrť je priestor, ktorým sa Útvar hlavného architekta mesta Martin dlhodobo zaoberá. V rámci kontextu centra mesta má svoje či už architektonické, kultúrne a urbanistické hodnoty. Keďže momentálne sa nachádza v dosť neutešenom a zanedbanom stave, bolo v záujme poslancov a Útvaru hl. architekta, aby pripravili návrh, podľa ktorého by sa postupne táto štvrť revitalizovala a prinavrátil sa jej niekdajší lesk.

Obytný komplex vznikal v období socialistického realizmu. Esenciálne princípy tohto slohu sa prejavili ako v celkovom pôdoryse štvrte, tak aj v architektonickom stvárnení jednotlivých objektov. Vychádzajúc z elementárnych poznávacích prvkov sme vytvorili koncept navrhovaného riešenia. Tento bol následne prezentovaný na mestskom zastupiteľstve a na jeho základe momentálne robíme postupné kroky k prebudovaniu štvrte,“ vysvetľuje riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

 

Tabuľa s očíslovaním vchodov a nástenka, kde sa nachádza návrh revitalizácie

 

 

Štúdia rieši ako statickú dopravu, tak aj skladbu zelene

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Komunistický realizmus hojne čerpal aj z antickej architektúry a využil peristyl, čo je obytný dom, ktorý plnil odpočinkovú funkciu s použitím vodných prvkov v centrálnej časti, ktoré mali odzrkadľovať sgrafitá umiestnené na fasáde. Súčasťou návrhu je zachovanie sadovníckych plôch v čo najväčšej možnej miere. V dnešnej dobe môžeme pozorovať rôzne vysadené „parazity“ a neodborné rezy a z toho dôvodu sú plánované nové alejové výsadby, taktiež návrh dominantných solitérov, úprava zelene, vytvorenie predzáhradiek a jednotného konceptu sadovníckych plôch.

 

Aktuálne prebieha výstavba nových parkovacích miest

 

 

Počíta sa s umiestnením parkovacích plôch iba po obvode Štúrovej štvrte, to znamená, že v žiadnom prípade nie je možné zasahovať do sadovnícky upravených plôch vo vnútri obytnej časti a pripustiť výstavbu parkovacích miest, čo by bolo príkro v rozpore s touto koncepciou. Varianta, ktorá rešpektuje zeleň, by mala priniesť 82 nových parkovacích miest, čo by spolu predstavovalo 158 parkovacích miest. Navrhnuté sú aj so zakomponovanou zeleňou, ktorá by mala zabezpečovať mikroklimatickú funkciu predovšetkým v letných mesiacoch.

 

 

Štúdia ďalej rieši problematiku grafitov v podchodových častiach, kde sú navrhnuté zaujímavé, tzv. ekologické  grafity vytvorené z machu, keďže v podchodových častiach sú vytvorené podmienky pre jeho rast. Pripravený je aj vzhľad a umiestnenie nádob na komunálny odpad, vzhľadom na problém priznávať ďalšie prvky v tomto obmedzenom území. Taktiež zahŕňa použitie materiálov pre spevnené plochy a jednotný koncept predzáhradiek, ktoré by mali mať ucelenú formu. „S takýmto konceptom sa poslanci stotožnili, vzbudil ich záujem, ale realizácia si vyžaduje splniť niekoľko úrovní, a to predovšetkým prípravu projektov a investičné vstupy,“ uzatvára riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.

Články mesiaca

Spoločnosť

Kia Motors Slovakia predstavila zamestnancom návrh zvýšenia základných…

(Teplička nad Váhom)  10. január 2018 – Spoločnosť Kia Motors Slovakia dnes počas prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania navrhla zvýšenie platov vše...

Aktivity

Spojili sily, aby pomohli sociálne slabším rodinám

Po tretí raz spojili svoje sily a kuchárske umenie pre dobrú vec páni policajti – referenti pre prácu s komunitami, ktorí pracujú so sociálne slabšími...

Kultúra

Úspešný tretí ročník projektu Môj proces

V sobotu 25. novembra sa v Barmuseu konal už tretí ročník akcie s názvom „Môj proces č.3“. Návštevníci si tu vychutnali plnohodnotný audiovizuálny záž...

Aktivity

Pre deti z detského domova pripravili mikulášske prekvapenie

Aj na Obchodnej akadémii v Martine sa v decembri konal Mikuláš. Podujatie pripravili žiaci III. B triedy pod vedením triednej profesorky Kataríny Stah...

Aktivity

Dar novorodencom od detí z Hurbanky

Žiaci 7.B triedy zo ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanovej v Martine urobili pred Vianocami dobrý skutok.

Aktivity

Hodina kódu na Evanjelickej spojenej škole

Hodina kódu je celosvetová akcia, ktorej sa zúčastnia desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín sveta od 4. do 10. decembra 2017. Realizácia H...

Kultúra

Dušan Antalík po dvadsiatichdvoch rokoch prináša sólový album FIKCIA

Gitarista a zakladajúci člen legendárnej skupiny Team Dušan Antalík vydáva po viac ako dvadsiatich rokoch svoj druhý sólový album s názvom Fikcia. Fúz...

Spoločnosť

Ako chutili chuťovky z archívu?

Chutili výborne! Propagátorka zdravej výživy a známa amabasádorka Jamieho Olivera, Janica Lacová, sa  skutočne chutne a zdravo vysporiadala so 150-roč...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineMestská scéna Martin
Kino Strojár
TV Severka