pondelok, 18 marec 2013 15:33

Turčianska galéria oslavuje 30 rokov Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Turčianska galéria oslavuje 30 rokov Turčianska galéria oslavuje 30 rokov foto: web www.martin.sk

Ubehlo neuveriteľných 30 rokov, odkedy mesto Martin získalo svoju galériu. A príbeh pokračuje: To be continued... (reflexia výtvarného umenia 60.-90.rokov 20.storočia v Turci), pod týmto názvom pripravila Turčianska galéria pilotnú výstavu k 30.výročiu svojho vzniku. Vernisáž sa konala 14.marca 2013.

Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Jej primárnym poslaním je budovanie, evidencia, prezentácia a ochrana zbierkového fondu. Do jej činnosti sa zaraďujú vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a výstavné aktivity. Budova galérie má viac ako 700 m2 výstavných a prezentačných plôch, od prízemia až po druhé poschodie oboch krídel. Väčšina výstavných priestorov je charakteristická klenbami a obojstrannými priehľadmi, čo do istej miery určuje výstavný program galérie s dôrazom na prezentáciu komorných výstavných projektov.

Budova župného domu okolo roku 1900 (vpravo)

Svoju samostatnú pozíciu si galéria obhájila ako Galéria výtvarného umenia v Martine roku 1983 a o rok neskôr zmenila svoj názov na Turčianska galéria. Jej sídlom je od roku 1987 budova župného domu na Daxnerovej ulici v Martine. Budova bola postavená pravdepodobne koncom 17. storočia a dokončená v roku 1772. Mala slúžiť nielen na konanie snemových zhromaždení (zasadania kongregácie), ale aj ako sídlo súdnej stolice, župného archívu, župnej pokladnice, na vyšetrovanie zločincov ich väznenie ale i na reprezentáciu mešťanom Turčianskeho Svätého Martina. Budova prešla v roku 2008 – 2009 zásluhou mesta Martin významnou exteriérovou a interiérovou premenou, ktorá prispela k vyššiemu štandardu galérie ako profesionálneho pracoviska svojho druhu.

Budova župného domu (vľavo)

To be continued... ako symbolika príbehu

„Je to príbeh na pokračovanie, symbolicky aj reálne, už len kvôli tomu, že výstava reprezentatívne predstavuje výber tvorby žijúcich a nežijúcich autorov, ktorí v identickom období formovali výtvarný život mesta a regiónu. To znamená, v období 60.-90.rokov minulého storočia a mnohí ho formujú aj naďalej. Podstatná časť vybraných diel na výstave pochádza zo zbierkového fondu Turčianskej galérie, majetku zberateľov, ktorým za to veľmi pekne ďakujeme, že nám poskytli svoje diela, samozrejme autorov a v prípade, že autor už nežije, ich dedičov. Výstava kontinuálne nadväzuje na stálu expozíciu,“ povedala na úvod autorka koncepcie a kurátorka výstavy Jarmila Kováčová.

Riaditeľ Turčianskej galérie Ing. Ľubomír Kraľovanský

Viac ako 200 výtvarných diel v celej škále médií

Z časového hľadiska predstavuje výstava tvorbu vznikajúcu v období proreformných 60.rokov komunistického režimu, opäť návratu k normalizmu 70.rokov, až po vývoj slobodného výtvarného umenia po roku 1989“ predstavuje koncepciu výstavy ďalej pani Kováčová. Na výstave sú v retrospektívnom zábere predstavené diela seniorov, staršej a mladšej generácie výtvarníkov v celej škále médií - maľba, kresba, grafika, socha, objekt, inštalácia. Celkovo na výstave nájdeme 44 umelcov. Návštevník má príležitosť porovnať ich tvorivé snaženie, umelecké zrenie a to všetko na pozadí aktuálneho spoločensko-politického diania.

 

Príbeh pokračuje...

Výtvarné dianie v regióne však nekončí 90.rokmi. Po roku 2000 pribudlo v Turci mnoho talentovaných mladých výtvarníkov. „Naša výstava končí 90.rokmi a to čo nás čaká po roku 2000, to je ďalší náročný výstavný projekt, ktorý má reflektovať na výtvarné výboje a hľadania tej najmladšej generácie bohato zastúpenej v Turci. Ale o tom bude vypovedať ďalšia výstava, ktorú pripravujeme, “zakončila rozhovor kurátorka výstavy Jarmila Kováčová.Na ploche veľkej a malej výstavnej siene Turčianskej galérie sú vystavené diela nasledujúcich autorov

Vladimír Báthory, Martin Benka, Ivan Bílý, Robert Brož, Peter Bukovský, Jozef Ciller, Tom Ciller, Jozef Danč, Peter Ďurík, Milan Hložek, Milan Gregor, Fero Kalina, Peter Klaudíny, Peter Klimek , Branislav Konečný, Oľga Krýslová, Ľudo Lukáč, Miroslav Marček, Peter Maruňák, Gita Matisová, Peter Matis, Jozef Mužila, Ján Novosedliak , Oto Opršal, Jitka Petrikovičová, Ever Púček, Ivan Riabič, Ján Skrisa, Branislav Slezáček , Vojtech Stašík, Peter Šabo, Andrea Ševčíková – Marčeková, Dušan Šimko, Ivan Šimko, Hela Šišková, Fraňo Štefunko, Milan Štefunko, Alžbeta Štefunková – Szabová, Igor Štrbík, Ivan Štubňa, Ladislav Tanóczky, Jaro Valek, Barbora Výrostková – Opršalová, Ladislav Záborský.

Výstava To be continued... potrvá do 19.5.2013

Web: http://www.turiecgallery.sk/

Autor: Renáta Rudinská, Turčianska Galéria, Mesto Martin, Starý Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn