pondelok, 04 september 2017 23:07

Česko a Slovensko spája aj boj proti fenoménu sucha

Česko a Slovensko spája aj boj proti fenoménu sucha Česko a Slovensko spája aj boj proti fenoménu sucha Foto: SHMU

László Sólymos rokoval s českým ministrom životného prostredia Richardom Brabcom. Boj proti klimatickej zmene, zmiernenie nepriaznivých účinkov sucha, prechod na zelené hospodárstvo či efektívnejšie nakladanie s odpadom. To sú hlavné témy stretnutia slovenského a českého ministra životného prostredia – Lászlóa Sólymosa a Richarda Brabca. Bilaterálne rokovanie je súčasťou dnešného spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Česka v Ledniciach.

Jednu z najvýraznejších tém stretnutia šéfov envirorezortov predstavuje boj proti účinkom sucha. Práve fenomén sucha totiž patrí v stredoeurópskom priestore medzi najviditeľnejšie prejavy klimatickej zmeny. Opatrenia na jeho zmiernenie sa tak stávajú prioritami v oblasti životného prostredia v Českej i Slovenskej republike. „Na Slovensku spôsobuje sucho problémy predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve,“ podotkol minister László Sólymos.

 

Slovenské ministerstvo životného prostredia preto v súčasnosti intenzívne pracuje na Akčnom pláne proti suchu. Plán si kladie za cieľ zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, ale aj zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc. Na rokovanie vlády ho rezort plánuje predložiť do konca tohto roka.

 

Stretnutie oboch enviroministrov podčiarklo, že sucho predstavuje problém prerastajúci hranice strednej Európy. Len za posledných 30 rokov vznikli v dôsledku sucha v Európe škody za asi 100 miliárd eur. A  opatrenia v oblasti zmeny klímy tak nemôžu byť vnútornou záležitosťou jednotlivých štátov. „Klimatická zmena sa v konečnom dôsledku dotýka každého z nás. Nepozná hranice, a preto je nevyhnutné pokračovať v cieľoch Parížskej dohody,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Pozornosť si na stretnutí ministrov získalo i nakladanie s odpadmi

 

Obaja šéfovia zelených rezortov považujú za dôležité vyvíjať zvýšené úsilie v tejto oblasti. Práve preto sa na Slovensku mení odpadová politika. Jej cieľom je znížiť objem odpadov ukladaných na skládky odpadov a zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov. Nová legislatíva zakazuje skládkovanie vytriedených zložiek či biologicky rozložiteľného odpadu. Zároveň slovenský envirorezort plánuje zvýšiť poplatky za skládkovanie.

 

„Obehové hospodárstvo nemôže byť vnímané len v súvislosti s problematikou odpadov. No zároveň aj v rovine nehospodárneho nakladania s prírodnými zdrojmi,“ doplnil minister slovenského envirorezortu.  Podľa jeho slov je potrebné pozornosť zamerať najmä na oblasť výroby a spotreby. Konkrétne na ekodizajn výrobkov, ktoré by mali mať väčšiu trvácnosť, mali by byť opraviteľné a po skončení spotreby rozoberateľné a recyklovateľné.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Spoločnosť

Kia Motors Slovakia predstavila zamestnancom návrh zvýšenia základných…

(Teplička nad Váhom)  10. január 2018 – Spoločnosť Kia Motors Slovakia dnes počas prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania navrhla zvýšenie platov vše...

Aktivity

Spojili sily, aby pomohli sociálne slabším rodinám

Po tretí raz spojili svoje sily a kuchárske umenie pre dobrú vec páni policajti – referenti pre prácu s komunitami, ktorí pracujú so sociálne slabšími...

Kultúra

Úspešný tretí ročník projektu Môj proces

V sobotu 25. novembra sa v Barmuseu konal už tretí ročník akcie s názvom „Môj proces č.3“. Návštevníci si tu vychutnali plnohodnotný audiovizuálny záž...

Aktivity

Pre deti z detského domova pripravili mikulášske prekvapenie

Aj na Obchodnej akadémii v Martine sa v decembri konal Mikuláš. Podujatie pripravili žiaci III. B triedy pod vedením triednej profesorky Kataríny Stah...

Aktivity

Dar novorodencom od detí z Hurbanky

Žiaci 7.B triedy zo ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanovej v Martine urobili pred Vianocami dobrý skutok.

Aktivity

Hodina kódu na Evanjelickej spojenej škole

Hodina kódu je celosvetová akcia, ktorej sa zúčastnia desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín sveta od 4. do 10. decembra 2017. Realizácia H...

Kultúra

Dušan Antalík po dvadsiatichdvoch rokoch prináša sólový album FIKCIA

Gitarista a zakladajúci člen legendárnej skupiny Team Dušan Antalík vydáva po viac ako dvadsiatich rokoch svoj druhý sólový album s názvom Fikcia. Fúz...

Spoločnosť

Ako chutili chuťovky z archívu?

Chutili výborne! Propagátorka zdravej výživy a známa amabasádorka Jamieho Olivera, Janica Lacová, sa  skutočne chutne a zdravo vysporiadala so 150-roč...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineTV Severka
Mestská scéna Martin
Kino Strojár