štvrtok, 14 september 2017 13:22

Nový cyklochodník v meste Martin Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Nový cyklochodník v meste Martin Nový cyklochodník v meste Martin

Martin (11.09.2017) - V Martine vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia už o pár dní pribudne nový cyklochodník. Mesto tak symbolicky ešte pred Európskym týždňom mobility 2017 opäť potvrdí svoje odhodlanie pokračovať v budovaní cyklotrás a správať sa zodpovedne k životnému prostrediu.

Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar v pondelok 4. septembra 2017 slávnostne podpísal zmluvu o poskytnutí finančného grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia vo výške 25 000 eur na vybudovanie športovo – oddychového chodníka na nábreží rieky Turiec. „Osobne sa už dlhodobo zasadzujem o budovanie cyklotrás a podporu športov v Martine. Rozvoj infraštruktúry v tejto oblasti bol jedným z mojich cieľov v rámci Vízie rozvoja mesta pod mojím vedením a som rád, že sa nám ho darí plniť. Verím, že nová cyklotrasa bude hotová čo najskôr a bude sa tešiť aspoň takej obľube ako už existujúca časť chodníka pri rieke Turiec,“ zhodnotil Andrej Hrnčiar.

 

Mesto vďaka dotácii vybuduje 450 m na ľavej strane rieky Turiec – od Ulice Mládeže po Kamenný most

 

 

Chodník bude upravený od zarastených okrajov, podklad bude dosypaný štrkodrvou a následne bude položená asfaltobetónová vrstva. V prípade priaznivých podmienok bude nová časť hotová v priebehu septembra. Týmto však projekt cyklotrasy popri Turci nekončí. Mesto zároveň pripravuje realizačnú projektovú dokumentáciu jej pokračovania na smer  Tulip -  Pltníky - Vrútky v dĺžke 3 km. Celý projekt nadväzuje na pripravovaný projekt  cyklo - prepojenia  Vrútky – Strečno.

 

 

„Dlhodobou ambíciou Nadácie Kia Motors Slovakia je podpora a rozvoj cyklodopravy ako aj budovanie cyklistických chodníkov v Žilinskom kraji. V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa nám v uplynulých rokoch podarilo úspešne zrealizovať projekt BikeKIA, ktorý spája hrad Strečno a Budatín. Teší nás, že v najbližších týždňoch budeme môcť prispieť k rozvoju cykloturistiky už aj v Turci," doplnil správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák.

 

Nadácia Kia Motors Slovakia (nadácia) vznikla oficiálne v roku 2013, vlastné aktivity a projekty realizuje od roku 2016. Nadáciu založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. ako nositeľa svojich verejnoprospešných projektov v žilinskom regióne. Nadácia adresuje pomoc pre oblasť športu, rozvoj vzdelávania, revitalizáciu verejných priestranstiev a podporu dobrovoľníctva s partnerskými neziskovými organizáciami. Ambíciou nadácie je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale stimulovať zmeny, ktoré robia z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život. Od začiatku svojich aktivít v roku 2016 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia viac ako 280 projektov v celkovej sume 2,3 milióna eur.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk