pondelok, 18 marec 2013 22:47

Slovo „domáce“ vníma spotrebiteľ ako čerstvé, kvalitné, chutné....

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Slovo „domáce“ vníma spotrebiteľ ako čerstvé, kvalitné, chutné.... Slovo „domáce“ vníma spotrebiteľ ako čerstvé, kvalitné, chutné....

Od septembra minulého roka môžu farmári legálne predávať produkty zo svojej farmy, avšak nevyhnú sa štúdiu množstva zákonov a nariadení vlády. Nielenže za kvalitu a bezpečnosť predávaných produktov zodpovedajú sami, ale majú presne stanovené podmienky a množstvá predaja produktov. Pritom práve predaj z dvora a tým priamy kontakt farmára so spotrebiteľom má zabezpečiť dostupnosť čerstvých a lokálnych potravín.

Súčasná legislatíva a prax

Vstupom do Európskej únie začalo u nás platiť spoločné potravinové právo, ktoré stanovuje podmienky výroby a predaja potravín. Tieto podmienky sú však zadefinované pre veľkovýrobcov. Pravidlá pre malé farmy si má každá členská krajina vytvoriť sama. Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej rebubliky v spolupráci s EKOTREND Slovakia organizuje pre malých farmárov  informačné semináre „PREDAJ Z DVORA“. Úlohou týchto seminárov je predstaviť a vysvetliť platné zákony a nariadenia vzťahujúce sa na malých farmárov a podmienky realizácie predaja z dvora. Na seminároch sa môže zúčastniť každý, kto sa chce dozvedieť viac, prípadne potrebuje poradiť,účastníci dostanú odpoveď na každú otázku. Medzi diskutujúcimi sme zachytili aj Ing.Janku Mikušákovú z Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec (RRADT).

Predaj z dvora - Turčianske Kľačany, MVDr.Ján Marton

Predaj z dvora - Turčianske Kľačany, MVDr.Ján Marton

Seminár „Predaj z dvora“ v Turčianskych Kľačanoch

14.marca sa takýto seminár konal v Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch, podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť, v ktorej MVDr.Ján Marton predstavil legislatívnu iniciatívu na podporu podnikania na vidieku, sa venovala aktuálnej situácii v predaji z dvora na Slovensku z hľadiska súčasnej platnej legislatívy. MVDr.Marton vysvetlil pojmy prvovýroba, prvovýrobok, prevádzkareň a zároveň vyzval účastníkov, aby si počas prednášky a diskusie pripravili návrhy, čo by v súčasnej legislatíve zmenili, doplnili. Návrhy budú zhrnuté do záverečnej správy zo seminára. Účastníci počas krátkych prestávok na danú tému medzi sebou živo diskutovali.

Jozef Hudec, starosta obce Stará Huta

O tom, že medzi účastníkmi neboli len farmári, svedčí aj tento pozorný účastník. „Prišiel som z obce Stará Huta, je to v okrese Detva, kde som starostom. Seminár bol pred dvomi týždňami v Detve, ale už som sa nemoholprihlásiť z kapacitných dôvodov, preto som prišiel do Turčianskych Kľačian. Ľudia sa ma chodia pýtať a legislatíva je taká, že niekedy ani sám neviem poradiť. Je to veľká byrokracia a tí jednoduchí farmári nevedia ako si majú jednotlivé potrebné povolenia a registrácie vybaviť, tak mám pripravené otázky pre prednášajúcich,“ povedal nám o svojej účasti na seminári pán starosta Jozef Hudec.


Zuzana Homolová, členka EKOTREND Slovakia

Po obedňajšej prestávke pokračoval seminár druhou časťou. Prednášajúcou bola pani Zuzana Homolová, členka EKOTREND Slovakia, ktorá pútavým spôsobom na základe príkladov z praxe a z vlastných skúseností (sama je dlhoročnou majiteľkou ekofarmy) odprezentovala zavádzanie legislatívnych opatrení do praxe. Účastníkom poradila ako legálne finalizovať vlastné produkty a následne ich predávať v regióne. Hlavná časť prednášky bola venovaná postupu, ako si vytvoriť vlastný prevádzkový poriadok vo vlastnej prevádzkarni. Pre tých, ktorí sa seminára nemohli zúčastniť a mali by záujem prinášame informáciu, že nasledujúce budú 21.3.2013 v Trenčianskej Závadke a 26.3.2013 v Liptovskej Tepličke.

Web:  www.predajzdvora.sk

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn