nedeľa, 17 september 2017 01:46

CVČ Kamarát v Martine usporiadalo Deň otvorených dverí

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
CVČ Kamarát v Martine usporiadalo Deň otvorených dverí CVČ Kamarát v Martine usporiadalo Deň otvorených dverí

So začiatkom školského roka pribudlo deťom, ale aj ich rodičom množstvo povinností. Jednou z nich je aj správny výber záujmových krúžkov a s tým im v Martine pomáha už dlhé roky CVČ Kamarát. V novom školskom roku 2017/18, podobne ako ostatné školy a školské zariadenia, otvorilo svoje brány.

V utorok 12. septembra v popoludňajších hodinách, tak mali možnosť nielen deti a mládež, ale aj rodičia, starí rodičia a široká verejnosť navštíviť budovu centra a zúčastniť sa na všetkých aktivitách, ktoré boli pre nich počas Dňa otvorených dverí CVČ Kamarát pripravené.

 

S radosťou môžeme skonštatovať, že ponuka záujmovej činnosti CVČ Kamarát sa z roka na rok rozširuje,“ hovorí Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ Kamarát. Činnosť centra prebieha nielen v samotnej budove CVČ, ale aj v elokovaných pracoviskách, ktoré sú zriadené vo väčšine martinských ZŠ a MŠ. Na svoju činnosť CVČ využíva aj viaceré športoviská a tanečné sály. „Zámerom celého podujatia bolo pomôcť rodičom a deťom zorientovať sa v našej aktuálnej ponuke, podať im všetky dôležité informácie a v neposlednom rade im aj reálne ukázať, čomu sa u nás deti môžu venovať,“ vysvetľuje A. Leštinská.

 

A tak počas DOD nechýbali prezentácie rôznych štýlov tanca, konkurzy do tanečných skupín, deti mali možnosť nazrieť do malej pekárne a cukrárne, mohli si pozrieť novootvorený výtvarný ateliér a výstavu výtvarných prác detí, ale aj prácu profesionálov. Mohli sa zahrať, vyskúšať si lezeckú stenu, pozrieť si priestory celej budovy a hlavne dostali možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa im budú počas školského roka venovať. „Bohatá účasť návštevníkov DOD nás veľmi teší a s určitosťou môžeme povedať, že podujatie podobného charakteru si v budúcnosti zopakujeme,“ dodáva A. Leštinská.       

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.